Allt fler blir över hundra år gamla

Här är knepen som kan hjälpa till

NYHETER

Allt fler människor blir över 100 år gamla.

För tio år sedan var 798 personer över 100, förra året var de 1342.

Många av dagens 20-åringar har en god chans att bli mer än sekelgamla.

Antalet 100-åringar ökar stadigt. Det har blivit dubbelt så många nästan var tionde år sedan 1985.

Vår medellivslängd ökar med ungefär två år för varje decennium.

För de som föds vid nästa sekelskifte kommer medellivslängden att vara 100 år om ökningen fortsätter som den gjort senare halvan av 1900-talet.

Den beräknade medellivslängden för de som föddes under 2005 är 78,42 år för män och 82,78 år för kvinnor enligt SCB.

Tio år tidigare var samma siffra 75,60 respektive 80,98.

Livslängden kan också öka dramatiskt tidigare än väntat om forskarna hittar effektiv behandling mot cancer, diabetes och hjärt-och lungsjukdomar. Å andra sidan kan den också sjunka vid en omfattande katastrof som krig eller pandemi.

Här finns år att tjäna

Enligt undersökningar och statistik från olika danska organisationer finns det år att tjäna i livslängd om man uppfyller vissa förutsättningar.

Det ska man ta med en stor näve salt, till sist finns där oerhört många samverkande faktorer som avgör, inte minst de genetiska förutsättningarna.

Simone Söderhjelm