Tullen: Vi fortsätter ta nätsprit

NYHETER

Tullen tänker inte sluta beslagta alkohol inhandlad på internet. Även om EG-domstolen i dag säger att det strider mot EU-lagarna.

Bara i år har tullen beslagtagit nära 20 000 liter vin, sprit och öl.

-Vi kommer att fortsätta att beslagta transporter av alkohol som man beställt på internet, säger Tullverkets informationsdirektör Lars Andrén.

Bara i år har tullen beslagtagit nära 20 000 liter vin, sprit och öl.

I dag kommer generaladvokatens besked ifall Sverige bryter mot EU-lagen när tullen beslagtar transporter av alkohol inköpt på nätet. Beslutet i dag är bara vägledande inför EG-domstolens slutliga avgörande om drygt ett halvår.

"Folkhälsan hotas"

Svenska statens tyngsta argument är att folkhälsan hotas ifall det blir fritt fram för transporterna.

-Ett i sig bra argument. Men för staten blir det ändå svårt att motivera skillnaden mellan att låta människor själva transportera alkoholen eller låta ett transportföretag göra det, säger professor Ulf Bernitz, en av Sveriges främsta experter på EG-rätt.

Det var Bernitz som hjälpte tidningen Gourmet mot staten i EG-domstolen i striden om alkoholannonserna. I dag är de tillåtna.

Väller in i Sverige

Näthandlad alkohol fortsätter ändå att välla in i Sverige. Några transportbolag har dessutom en försäkring som gör att beslagtagen alkohol ersätts med en ny transport.

-Vi har bara fått en långtradare beslagtagen, och ytterligare ett 30-tal försändelser vid en lastkaj. Ändå kör vi fyra långtradare i veckan, säger Pia Leisner-Qvarnström på Cyberwine, en av de största nätbutikerna.

Den beslagtagna alkoholen lagras av tullen tills EG-domstolen ger sitt besked. Men det kan bli en dyr affär.

- Öl och vin har bäst före-datum. För gamla produkter måste kunderna kompenseras ekonomiskt, säger Pia Leisner-Qvarnström.

Lennart Kasvi