– Ge oss makt över vår egen utbildning

Jonas, 20, tror att större valfrihet ger mer motivation i skolan

NYHETER

I dagens svenska gymnasieskola så måste man ta examen inom ett så kallat program. Där specifika kurser ska vara avklarade för att man ska kunna gå vidare och söka till universitet. För att ta examen i programmet krävs det alltså att du läser vissa kurser.

Ett problem detta medför är att vissa elever kanske påbörjar ett program för att efter två år komma på att det verkligen inte är deras grej och att intresset ligger någon helt annan stans. När de byter program för att studera det de brinner för kan de upptäcka att de kommer få vara kvar betydligt längre än det år som de skulle ha haft kvar om de hade gått ut det påbörjade programmet.

Något som skulle gagna skolungdomarna vore ett instiftande av en gymnasial examen där man kan lämna gymnasiet och gå vidare när man har tagit 2 500 poäng som programmen normalt ligger på.

Vissa skulle säkert kunna hävda att detta ger elever en möjlighet att taktikvälja kurser för att få ett bra snitt och ta sig in på attraktiva universitetsutbildningar. Detta stämmer däremot inte, skolan handlar om att få kunskap så att man ska klara sig i det framtida livet och studierna. För att ta sig in på Universiteten så är det inte bara snittet som räknas, man måste även ha läst en mängd olika kurser för att ha behörighet.

Inget är för svårt för att det ska gå att lära sig om man bara har viljan och lägger ner tid på det. Det är därför motivation är så viktigt i skolan, saknas motivation så kommer glädjen och energin också försvinna. Med större valfrihet och möjlighet att specialisera sig så kommer motivationen att öka.

Fler kommer att klara gymnasiet och kunna gå framåt i livet. Därför är det viktigt att ett instiftande av en gymnasial examen efter 2 500 poäng instiftas. Detta skulle även innebära att man kan läsa klart gymnasiet betydligt fortare om man känner för det, varför sitta längre än nödvändigt om man inte behöver det?

Ge ungdomarna en större makt över sin egen utbildning.

Jonas Grafström , Lunarnick: Liberatce