Unga bra förberedda för jobb – men inte studier

NYHETER

Dagens unga är bra på att komma i tid och samarbeta – i alla fall om man frågar deras chefer.

Men på högskolan är de inte lika imponerade.

Där klagar lärarna på bristande kunskaper i analytisk förmåga och dålig grammatik, visar en rapport från Skolverket.

Dagens nybakade studenter är sämre förberedda för högskolestudier än för tio år sedan. Mer än varannan högskolelärare uppger att unga har sämre förkunskaper i dag.

Arbetslivet ger dock ungdomarna gott betyg.

– Man har olika förväntningar och krav. För arbetsledarna är saker som punktlighet viktigare än vad det är för högskolan, säger Sven Sundin som gjort undersökningen där 2 600 chefer och högskolelärare utfrågats.

Ökande volym

Samtidigt är det många fler som väljer att studera i dag eftersom det är svårt att få ett jobb direkt efter gymnasiet.

– Den ökade volymen är en av orsakerna till det här resultatet. I dag utexamineras tio gånger så många civilingenjörer som för tio år sedan och när man frågar högskolorna om de duktigaste blivit sämre så svarar de nej, säger Sven Sundin.

Förutom att studenterna är fler i dag så är kraven också högre – bland annat på språkkunskaper eftersom en större del av litteraturen är på engelska.

”Vet inte vad substantiv är”

Kunskaperna brister på flera områden, enligt högskolelärarna.

Framförallt är det förmågan att analysera och problematisera som behöver förbättras.

Lärarna bedömer också att elevernas färdigheterna i att skriva och läsa svenska är otillräckliga.

– Det kan vara meningsbyggnad, stavning och grammatik. Språklärare har berättat om studenter som inte vet vad ett substantiv är och då blir det svårt att lära sig ett nytt språk. Det är bra om läraren och eleverna kan tala i samma termer, säger Sven Sundin.

Är unga sämre rustade för verkligheten efter gymnasiet nu jämfört med för 10 år sedan?

– Nej, det kan inte säga – men lärarna gör den bedömningen. Men det är inget objektivt mått, säger Sven Sundin.

Så gjordes undersökningen

Karin Abrahamsson ([email protected])