– Läraren ska vara en auktoritet, inte en kompis

Folkpartiets skolpolitiske talesman Jan Björklund chattade om vikten av betyg

NYHETER
Foto: stefan jerrevång
Jan Björklund.

   Jan Björklund säger: Hej, nu är jag med.

säger: Hej, varför tror ni att betyg i uppförande eller ordning hade förbättrat skolan? Om det nu är det ni vill?

   Jan Björklund säger: Svensk skola har mest skolk, mest skadegörelse och det mest kränkande språkbruket i hela världen. Det krävs en rad åtgärder. Ordningsbetyg är en av många.

NeiSep säger: Varför skall man få sänkt betyg i något ämne för man har en viss åsikt?

   Jan Björklund säger: Det ska man inte få.

Y-ped säger: Mäter alltid betyg kunskapsnivå??

   Jan Björklund säger: Ja, det är ju själva syftet. Men sen funkar det inte tillräckligt bra.

headteacher säger: Varför skulle allt bli bättre om man hade så mycket repressiva åtgärder som ni föreslår. Som rektor tycker jag det är bra att det inte finns möjlighet att stänga av en elev då det tvingar oss på skolan att arbeta med eleven. Hur skulle vi kunna göra det om eleven inte tillåts gå till skolan, ibland det enda stället där han känner sig trygg. Hemmet kan vara ett ställa där aga och misshandel är svaret på problem. Du vill väl inte återinföra agan som en kännbar konsekvens?

   Jan Björklund säger: Ingen måste använda de befogenheter vi vill införa. Det är en möjlighet för skolan, när inget annat hjälper.

Åsa säger: Om lärarna ska sätta betyg på oss i uppförande, varför ska vi inte sätta betyg på dem?

   Jan Björklund säger: Elever och lärare är i skolan på olika villkor. Eleverna går i skolan för att lära sig saker. Betyget är en utvärdering om målen är uppfyllda.

Torbjörn säger: Är barns kunskaper sämre än barn för 30 år sedan? Det är i alla fall min uppfattning.

   Jan Björklund säger: Eleverna i svensk skola i dag har sämre resultat än förut. Ja, de kan mindre.

Moderat säger: Hej Jan. Vad är det för skilnad mellan er skolpolitik och moderaternas.

   Jan Björklund säger: Vi är överens om mycket. (m) har kanske ännu mer valfrihets-perspektiv än vi, medan vi har mer bildnings-perspektiv. Men vi är ense om mycket, som sagt.

David säger: Betyg kan ju fungera som motor om man är duktig och sträva uppåt men de tjänar ju lika mycket som en tyngd som drar ner en när man känner att man inte hinner med. Varför vill du lägga den bördan på 10-11 åringar?

   Jan Björklund säger: Det är självklart roligare att få höga betyg än att få låga. Det är dock nödvändigt att utvärdera alla elevers resultat för att få underlag för beslut om extra stöd. Om man utvärderar detta, måste ju elever och föräldrar få del av den utvärderingen. Det är det som är betyg.

anders säger: Vad har du själv för erfarenhet av skolan? Det fungerar inte med samma meotder som i det militära!!!!

   Jan Björklund säger: Nej, det gör det inte. Utbildning i skolan och i t.ex. försvaret är olika saker.

blivande lärare säger: I vilken årskurs tycker ni att betyg ska införas?

   Jan Björklund säger: Årskurs sex.

Anton O. säger: Hej, Hur många läxor tycker du man ska få per vecka om man går i årskurs 6?

   Jan Björklund säger: Enligt TIMMS-undersökningen har Sverige minst läxor i hela världen. Detta är ju ett genomsnitt, en del skolor har mycket läxor och andra har få eller inga. Generellt måste vi höja ambitionsnivån, till exempel ha fler läxor.

Sosse säger: Bedöms inte ordningen och beteende i de kriterier till betygssättning som sätts med dagens regelverk? Varför ska vi brännmärka elever livet ut?

   Jan Björklund säger: Ordningsbetyg bör finnas i terminsbetygen. Det är en information till föräldrarna. Vi anser inte att det skall stå i slutbetygen.

Rickard säger: Har du verkligen påstått att det är förödande om en lärare är kompis med eleverna? Om ja, hur tänker du då? Tror du inte man kan vara proffsig trots att man är kompis.

   Jan Björklund säger: Lite felciterat. Inställningen att lärare i första hand ska vara kompis tror jag har lett till en del konsekvenser som är förödande. Läraren måste i första hand vara en vuxen auktoritet. Klarar man balansen att också vara "kompis" är det OK.

anders säger: Ni vill ju endast ha utbildade lärare. Vad gör ni då om det blir brist på en viss kategori av lärare?

   Jan Björklund säger: Endast behöriga lärare ska få fast anställning. Om man måste anställa en obehörig vikarie ska denna inte kunna få fast anställning.

Matilda säger: Hur många prov per vecka och dag får man ha egentligen?

   Jan Björklund säger: Finns inga sådana regler. Måste avgöras på varje skola.

andreas säger: Hur ska ni göra för att öka studiemotivationen hos killar så att de kommer ifatt tjejerna i betyg? Samt hur ska ni öka andelen killar som pluggar vidare på universitet? (64% tjejer idag)

   Jan Björklund säger: Jag tror skolan i dag jobbar mycket på flickors villkor. Pojkar mognar generellt sett senare än flickor. Pojkar behöver i tolv-års-åldern generellt mer av lärarledd strukturerad styrning än flickor. När skolan jobbar mer och mer med att eleverna ska ta allt större eget ansvar missgynnas pojkarna mer och mer. Detta måste vi kritiskt diskutera.

maria säger: Folkpartiets förslag om att övervaka mulimska elever är obehagligt och rasistiskt, hur kan du stå för det?

   Jan Björklund säger: Något sådant förslag har vi inte lagt.

Ni-Hao säger: Som förälder vill jag ha svart på vitt hur det går för mina barn. Jag vill därför naturligtvis ha betyg. Går jag själv en kurs vid ett utbildningsföretag görs alltid en kursutvärdering efteråt. Varför får inte elever och föräldrar sätta betyg på lärare, skola och skolmat?

   Jan Björklund säger: Allt möjligt bör utvärderas i skolan. När jag var skolborgarråd i Stockholm fick alla föräldrar regelbundet svara på "brukar-enkäter" om sin uppfattning om skolans kvalitet. Detta får dock inte blandas samman med betyg, som är ett lagreglerat dokument om elevens kunskapsresultat.

Jonte säger: Vad anser ni om kurs- respektive ämnesbetyg i gymnasiet?

   Jan Björklund säger: Nu införs ämnesbetyg. De kommer att få vara kvar. Däremot behövs fler steg i betygsskalan.

Sosse säger: Varför är betyg bättre än individuella handlingsplaner, där just rätt åtgärder kan sättas för barn under 13 år?

   Jan Björklund säger: Båda behövs.

Magnus säger: Jag har en syster som läser på gymnasiet. Hon klagar ofta över betygshetsen och den dåliga självkänsla som kommer därav, samt tidsbristen. På vilket sätt skulle folkpartiets skolpolitik förbättra elevernas situation i detta avseende? Gör betyg verkligen mer nytta än skada?

   Jan Björklund säger: Ja. Betyg har fördelar och nackdelar. Fördelarna överväger.

Magnus säger: Har ni några planer på att höja studiemedlen för universitetsstudenter, och vad anser ni vara en rimlig nivå för bidrags- resp. låndelen?

   Jan Björklund säger: Vi får se i vårbudgeten om några veckor.

trött säger: Varför får inte Sveriges största arbetsplats störst insatser?

   Jan Björklund säger: Skola och utbildning behöver uppvärderas i Sverige.

Tack för mig. Jan B

ARTIKELN HANDLAR OM