Ajabaja magistern

Här är listan på saker läraren inte får göra

NYHETER

Dumstrutar och guldstjärnor – vad får läraren egentligen göra i klassrummet?

Både lärare och elever har många frågor.

Vi har svaren.

Foto: mats strand
Lärare - här går gränsen.

Skolverkets jurist Frank Nordberg får ofta frågor om vad lärare får och inte får göra.

– Det finns en osäkerhet bland lärarna kring det här, därför finns det behov av mer precisa regler, säger han.

Finns det någon tumregel?

– En utgångspunkt man kan ha är brottsbalken. Man får avvärja nödsituationer och stoppa pågående brottslig verkan, säger Frank Nordberg.

Exempelvis får läraren alltså sära på två elever som slåss, de får ta ifrån eleverna stenar och snöbollar om sådana kastas så att det är fara för människor eller skadegörelse.

Allvarligare straff i gymnasiet

Skollagen finns också, men det finns inga direkta ordningsregler i den.

I grundskoleförordningen kan man läsa att läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen men bara för resten av den pågående lektionen. Kvarsittning får förekomma men max en timme efter skolans slut.

Om en elev uppträder olämpligt flera gånger eller gör någon allvarligare sak ska det anmälas till rektorn.

Går man i gymnasiet kan man få allvarligare straff – som avstängning och förvisning. Man kan däremot inte få kvarsittning.

Ny lag stoppades

– Men i skollagen står det väldigt lite i dag, därför vill många att den preciseras, särskilt vad det gäller mobiltelefoner, säger Frank Nordberg.

Regeringen lade i höstas fram ett förslag till en ny skollag som skulle innebära tydligare ordningsregler.

Den gav bland annat läraren rätt att ta hand om mobiltelefoner. Men förhandlingarna mellan regeringen och miljöpartiet havererade och lagen klubbades aldrig igenom.

Mer medbestämmande

Men alla håller inte med om att det är nya regler som behövs.

– Debatten handlar ofta om att eleverna är stökiga och att det måste bli mer ordning i skolan. Men det som behövs är inte fler regler och gränser - eleverna måste ha inflytande över sin egen arbetsplats. Då blir det bäst, säger Einar Fredriksson, vice ordförande för Sveriges elevråd, SVEA.

Lagar och regler som gäller i skolan:

Karin Abrahamsson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM