Betygen går inte att överklaga

Einar Fredriksson chattade om betyg, straffkommendering och tystnadsplikt i skolan

NYHETER
Einar Fredriksson är vice ordförande i elevorganisationen SVEA.

   Einar Fredriksson säger: Hej nu är jag här!

Ior säger: Vad är det värsta du har hört att en lärare har utsatt en elev för?

   Einar Fredriksson säger: Oj, det var en svår fråga. Jag tror att det är när jag var på en skola i Malmö där jag fick höra från en elev att hon i kursens början hade fått höra att hon aldrig skulle kunna få ett högt betyg. Det är nog det värsta!

SUne säger: Varför får inte elever sätta betyg på sina lärare? Tycker att man borde få det.

   Einar Fredriksson säger: Det tycker jag med. Kanske inte formella betyg men en ordentlig utvärdering. Det finns flera skolor som använder sig av detta system där man efter en avslutad kurs får utvärdera allt från upplägg och pedagogik till lärarens insats.

   Einar Fredriksson säger: tillägg i frågan om att betygsätta lärare: I skollagen står det klart och tydligt att elever ska få utvärdera kursen efter den avslutats. Kan vara bra att veta!

1337 säger: Det klagas ofta på att elever är stökigare nuförtiden - stämmer det verkligen?

   Einar Fredriksson säger: Jag vet inte riktigt. Personligen tror jag inte att det är så. Det målas upp en mycket negativ bild i media vilket jag tycker är skrämmande.

Kompis säger: Känns som att lärarna skvallrar väldigt mycket i lärarrummet. Får de säga vad som helst om sina elever?

   Einar Fredriksson säger: Lärare har tystnadsplikt vilket innebär att de inte får säga vad som helst om sina elever. Denna tystnadsplikt gäller dock bara personliga frågor medans frågor om betyg och skolprestation är offentliga.

caroline säger: Hej! Våra svenskalärare kommer för sent varje lektion, som högst 10 minuter. Vi kommer inte in i klassrummen om inte de kommer. Vi elever kommer alltid i tid till lektionerna och om något/någon kommer i vägen så säger vi helt enkelt att vi ska på lektion nu. Våra lärare drygar jämt när de går och de masar sig genom korridoren på väg till dörren! och så skrattar de som att "haha, vi är så coola" åt sina skämt. Deras bortförklaring brukar oftast vara att "jag fick lov att göra det där" eller "jag stannade för att prata med den". Det här är så frustrerande, hjälp!

   Einar Fredriksson säger: Jag tycker att det är skamligt, brist på respekt! Reglerna i klassrummet ska enligt bestämmelser sättas upp gemensamt och då gäller lika villkor för både lärare och elever. Jag tycker att du ska ta upp det med din lärare och säga att han eller hon agerar respektlöst gentemot er.

bebis säger: tja, vilken är den vanligaste frågan som skolelever frågar dig? vad gör du egentligen?

  Einar Fredriksson säger: Ja, som svar på fråga ett så är nog den vanligaste frågan just den du frågar. Vad gör du egentligen? Jag arbetar på heltid för Sveriges elevråd - SVEA, en samarbetsorganisation för elevråd. Det innebär att jag ofta är ute på skolor och träffar elevråd (någon dag i veckan), sen träffar jag också högre beslutsfattare inom Skolverket, Utbildningsdepartementet m.m. för att påverka dem och skapa en bättre skola för oss elever. Det är världens bästa jobb!

Markus säger: Och skulle också vilja påpeka att vi har en lärare som har gett 4 mvg på 20 år.(Det kan ju inte vara en slump). Ska vi kunna acceptera detta??

   Einar Fredriksson säger: Betyg i grundskola och gymnasium är de enda myndighetsutövanden i Sverige som inte går att överklaga, alltså beslut som inte går att ifrågasätta. Detta gör att sådana här fall kan uppstå men de borde inte accepteras. Prata med rektorn, be någon annan lärare att anonymt läsa igenom era prov/arbeten. Sveriges elevråd - SVEA arbetar hårt för att betyg ska gå att överklagas, Vi håller på att övertyga skolministern! Snart! Snart!

Marre säger: Min son säger att han känner sig kränkt av sin lärare. Bland annat genom förlöjligande kommentarer inför klasskamrater. När vi föräldrar konfronterade henne nekar hon och säger att vår son hittar på eller att han har missförstått. När vi tog upp det med rektorn sa hon att hon helt och hållet litar på sin personal. Vad kan vi göra som föräldrar?

   Einar Fredriksson säger: I morgon träder en ny lag i kraft, diskrimineringslagstiftning för skolan (www.av.se) där bevisbördan läggs över på huvudman (rektor/kommun). De måste bevisa att det gjort allt för att diskriminering inte ska förekomma. jag skulle föreslå er att kontakta barnombudsmannen (www.bo.se) och diskutera fallet och kanske ocksaå anmäla det. Det finns mycket stöd att hämta där! Lycka till!

hejsan säger: Hur aktiv måste en lärare vara? Är det tillräkligt om läraren säger att vi ska göra sida x-x inkl uppgifter och sedan inte undervisa mer på lektionen? Lektion efter lektion.

   Einar Fredriksson säger: Svår fråga! Läraren väljer själv vilken pedagogik den ska använda. Lite står i lärolpanen om hur undervisning ska bedrivas men mycket är fritt. Dock ska undervisningen planeras tillsammans med eleverna så om eleverna vill ha mer föreläsning ska det vara det. Prata med rektor om detta och hänvisa till läroplanen om att man ska få testa på olika undervisningsmetoder och att undervisning ska planeras tillsammans med eleverna.

daniel säger: får en lärare straffkommendera elver för att de skrev en dålig historia?

   Einar Fredriksson säger: En lärare får aldrig straffkommendera en elev, de har de ingen rätt till. Istället borde läraren utvärdera, ge feedback och uppnumtra till ett bättre resultat nästa gång eller ge möjlighet till att försöka igen. Det tycker jag är det bästa sättet! Straff hörde till femtiotalets skola, vad än lärarna säger!

jacob säger: Som elev själv tycker jag att det borde vara hårdare tag i skolan. Vissa elever behöver ett kok stryk. När kommer sossarna förstå att det inte kan fortsätta på det här viset?

   Einar Fredriksson säger: I den skolpolitiska debatten finns det många olika åsikter kring hur man skapar ordning i klassrummet. I dagens skola fokuserar man mycket på eget ansvar och inflytande för att på det sättet gör elever delaktiga i sin egen inlärning och för att kunna individanpassa inlärningen så mycket som möjligt. Det är inte alla som vet att det är den pedagogik som gäller nu och som enligt flest pedagogiska forskare är den mest framgångsrika. Tydligare regler borde finnas men i gällande skola så ska de sättas upp gemensamt och baseras på ömsesidig respekt.

Moderator säger: Nu kommer sista frågan

1:a ring säger: Vila rättigheter har en lärare när en elev stör en lektion? Vad får han/hon göra eller inte göra?

   Einar Fredriksson säger: Lärare har skyldighet att hålla ordning. Stör den elev undervisningen och de andra elevernas kan man som sista utväg be eleven lämna lokalen (lärare har rätt att utvisa eleven). Då har eleven rätt till att tillgodogöra sig den undervisningen vid annat tillfälle. Enligt en undersökning hos lärarstudenter gjord av lärarförbunden får lärare tyvärr alldeles för dålig utbildning i hur de ska sköta sådana situationer viket krävs i dagens skola. Tack för alla bra frågor!