– Det är farligt om unga inte får påverka

Marta, 18, fruktar att ett odemokratiskt samhälle håller på att växa fram

NYHETER

Allt färre unga väljer att engagera sig politiskt. Detta är en skrämmande utveckling som man bör göra någonting åt.

Nu, innan det är för sent.

Många av oss ungdomar anser att dagens samhälle är skapat för den äldre befolkningen och att de själva inte får en chans att träda fram.

Allt för många ser politik som mycket regler, utdragna beslut och inga resultat. Om dagens politik inte ser ut så måste det komma fram. Och om politiken ser ut som fördomarna måste även vi unga vuxna få en chans att göra något åt saken.

I båda fallen krävs det att ett tydligt intresse för politiskt inriktade unga visas. Detta intresse får inte bara visas på ett papper eller i ett tal, utan även i praktiken.

Att ge mer utrymme till unga innebär att de politiska ungdomsförbunden måste få mer plats i samhället, de skall inte längre bara ha en svag bi-roll.

Ungdomsförbunden skall inte bara finnas för att finnas utan de måste få möjlighet att träda fram och kunna påverka. Dagens politikens arena är för smal och endast till för de redan etablerade.

Politikerna måste välkomna och engagera unga vuxna mycket mer än vad de gör i dag. Annars kan ointresset smitta av sig på samhället mer än vi kanske tror. Utvecklingen mot ett mer demokratiskt samhälle riskerar att stanna upp, inte bara just nu utan även i framtiden.

Genom stora klyftor inom politiken kan åldersgrupper komma i kläm. I detta fall är det vi unga vuxna som inte blir representerade. Vi tappar makt att kunna visa vad vi tycker och att påverka. Samhället blir då endast till för vissa åldersgrupper – och blir därmed odemokratiskt.

Marta Edebol , Lunarsmeknamn: me_lando