45 900 skrev högskoleprovet

Rätta högskoleprovet på aftonbladet.se

NYHETER

45 900 hugade högskolespekulanter gjorde vårens högskoleprov på lördagen.

Nu finns facit klart.

Hur många rätt hade du?

Alla proven skickas nu till Umeå där de rättas maskinellt. Det går fort och effektivt. Men vill du kolla hur du ligger till så finns facit redan klart.

Provet består av fem delprov som sätter fokus på olika slags kunskaper.

– Generellt har det visat sig äldre provdeltagare har lättare för läsförståelse och engelska medan de yngre har lättare för matematiken, berättar Håkan Forsberg, chef för Högskoleverkets utredningsavdelning.

45 900 kan tyckas många, men det är faktiskt en minskning med 10 procent jämfört med förra våren då drygt 50 000 personer skrev provet.

– En anledning till att färre skriver högskoleprovet i år kan vara att arbetsmarknaden för akademiker har blivit svårare. Men sambandet är inte entydigt och det kan finnas flera olika förklaringar till att antalet anmälningar sjunkit, säger Margaretha Hallgren, utredare på Högskoleverket.

Robert Triches