Irakfången tvingades håna Bush

NYHETER

När Jill Carroll släpptes av kidnapparna i Irak visades en video på muslimsk internetsajt där hon kritiserar president Bush och prisar dem som höll henne fånge.

Nu - när hon är i säkerhet - uppger hon att hon tvingades spela in budskapet.

- Jag är emot alla som kidnappar och mördar

civila. Mina kidnappare är otvivelaktigt skyldiga till båda brotten.

Den 28-åriga kristna hjälparbetaren hölls fånge i 82 dygn. Vid kidnappningen dödades hennes tolk, Alan Enwiya.

Magnus Sundholm