Ministrarna duckar för asbestlarmet

”Det är inte den digniteten på frågan”

näpp, näpp, näpp och näpp Varken Morgan Johansson, Lena Sommestad, Mona Sahlin eller Ann-Christin Nykvist vill ta i asbeströren frivilligt.
NYHETER

Kommunerna är inte särskilt intresserade av att ta tag i frågan om de asbesthaltiga dricksvattenrören, och ministrarna är inte sugna på att ta tag i den heller.

Bara att reda ut vems ansvarsområdet är, låter sig inte göras i en handvändning, tydligen.

Asbest i dricksvatten kan ju tyckas vara en fråga om folks hälsa. Och en ganska viktig sådan, särskilt i den händelse att dricksvattnet förgiftar oss, vilket åtminstone vissa forskare antyder.

Inte desto mindre är folkhälsominister Morgan Johansson den första att undvika frågan när aftonbladet.se ringer upp.

– Det där låter som en miljöfråga, säger Kicki Mäler, politiskt sakkunnig på socialdepartementet och den som slussar undan frågorna till folkhälsoministern.

Alltså – nästa anhalt miljödepartementet. Där svarar miljöminister Lena Sommestads pressekretare Lena Berglund – och ber att få undersöka saken och återkomma efter en stund.

Redan efter fem minuter återkommer hon, men hänvisar till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlins pressekreterare Cecilia Eklundh som strax ringer upp:

– Vi håller på att undersöka vems ansvarsområde det är. Men möjligen är det jordbruksdepartementet, säger hon. Det är inte så lätt, det här, tillägger hon.

Tydligen inte. Och jordbruksminister Ann-Christin Nykvists pressekretare Anders Grönvall är inte sen att slå den sista spiken i asbeströrskistan:

– Det där låter knappast som vårt bord. Det måste jag undersöka.

Men ministern har kanske en kommentar ändå?

– Det tror jag inte. Det är inte den digniteten på frågan, säger Anders Grönvall.

Robert Triches