– Att frita djur är inte terrorism

Ludvig, 30, tror att djurrättsaktivister kommer att hyllas i framtiden

NYHETER

Varje vecka genomförs räddningsaktioner runt om i landet i syfte att befria djur från den fruktansvärda tortyr de får uppleva i våra moderna djurfabriker. Djuren som fritas placeras i hem där de får möjlighet att bete sig naturligt och leva värdiga liv.

I dagens djurfabriker lever djuren sina liv instängda i stimulanslösa och ohälsosamma miljöer där de inte får en chans att bete sig naturligt. De behandlas som produkter vilka som helst, utan en tanke på att de är levande varelser med känslor och personligheter.

Innehav av slavar har tidigare varit lagligt i en del länder men är det lyckligtvis inte längre. Att frita slavar sågs under den tiden som stöld och bestraffades hårt. I dag ser man dessa fritagningar som hjälteaktioner.

I vårt nuvarande västerländska samhälle är det djuren som är slavarna. Förtrycket mot de ickemänskliga djuren finns överallt: på slakterier, cirkusar, djurparker, djurfabriker och zooaffärer. De som tjänar pengar på djurförtrycket gör allt de kan för att dölja det för allmänheten.

De som fritar djur är inga monster. De är människor som vill skapa en värld utan förtryck och lidande. De vet vilken mardrömsliknande situation som miljarder kännande individer lever under och de gör allt de kan för att hjälpa dem som inte kan föra sin egen talan.

Att jag trots det tar avstånd från dessa aktioner beror till största delen på vår enkelspåriga och vinstfokuserande media som talar om för oss vad vi ska tänka och tycka. Media spelar en mycket stor roll när det gäller att framställa djurrättsaktivister som inhumana terrorister. Det gör att den som på något sätt försöker se det hela ur ”terroristernas” synvinkel ofta själv blir stämplad som terrorist.

Om vi inser detta, samt tar oss en titt i backspegeln, är det lättare att rättfärdiga de aktioner som värdesätter kännande individer högre än ägodelar.

Ludvig Lindström , Lunarsmeknamn: Innerlove