Eleverna vill ha ordningsbetyg

Mer än hälften av unga mellan 15 och 22 är positiva

NYHETER

81 000 unga mellan 15 och 22 svarade förra veckan på frågan ”Tycker du att det skulle vara bra med betyg i ordning och uppförande?”

Mer än hälften tycker att det vore bra.

– Det visar hur viktigt det är med trygghet och ordning på arbetsplatsen, säger Eva-Liz Preisz, Lärarförbundets ordförande.

Foto: Johanna Hanno/Stefan jerrevång
Eva-Lis Preisz, ordförande för Lärarförbundet och Jan Björklund, folkpartiet, tycker helt olika om ordningsbetyg.

Folkpartiets förslag om betyg i uppförande har väckt mycket uppståndelse.

Lärarförbundet stödjer inte förslaget.

– Jag tror inte på det. Det skulle kräva likvärdighet över hela landet. Alla skolor skulle vara tvungna att ha samma ordningsregler och exakta mål som talar om vad ordning och reda är. Ordningsreglerna blir bäst om alla på skolan arbetar fram dem tillsammans för då tar alla ansvar, säger Eva-Lis Preisz, Lärarförbundets ordförande.

”Har gått för långt”

Men över hälften av ungdomarna vill ha ordningsbetyg.

Det visar Ungt vals nätfråga, där 53 procent av de svarande mellan 15 och 22 svarar att de vill ha ordningsbetyg. 27 procent vill inte ha det.

– Jag tror det beror på att eleverna upplever att det är stökigt i skolan. Ordningssituationen har förvärrats kraftigt och nu har den nått en nivå som många elever och föräldrar anser är för hög, nu har det gått för långt, säger folkpartiets skolpolitiske talesman Jan Björklund.

Skriftligt omdöme

Folkpartiets förslag är att betyget ska vara ett skriftligt omdöme om eleven som ska stå med i terminsbetyget men inte i slutbetyget. Betyget ska visa om eleven låter andra elever arbeta ostört och om eleven använder ett acceptabelt språkbruk.

– Det ska inte vara okej att upprepade gånger kalla andra för jävla hora eller liknande, säger Jan Björklund.

Vad exakt som är acceptabelt språkbruk ska bestämmas lokalt och stå med i skolans ordningsregler.

”Det är kunskaperna som ska värderas”

– Hur det ska utformas får vi se. Vi har tänkt olika rutor där läraren kan fylla i om eleven passar tiden, har med sig rätt saker och hur mycket ogiltig frånvaro eleven har, säger Jan Björklund.

Men Lärarförbundet är kritiskt:

– Det som ska värderas i skolan är kunskaper, man ska inte värdera ungas sätt att fungera. Det ska tas om hand mellan lärare, föräldrar och unga i samtal, säger Eva-Lis Preisz.

Så många vill ha ordningsbetyg

Karin Abrahamsson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM