Var fjärde 27-åring bor kvar hemma

9 av 10 mambos vill flytta hemifrån men har inte råd eller får inte tag i bostad

NYHETER

Andelen unga som bor kvar hemma hos föräldrarna ökar för varje år.

Hyresgästföreningen har gjort flera undersökningar sedan 1997 och de visar att trenden går åt fel håll.

– Det har utan tvekan blivit värre de senaste åren, säger Sven Bergenstråhle som skrivit den senaste rapporten.

Allt färre unga har råd med eget boende.

Flest hemmaboende unga, så kallade mambor, finns i de större städerna. I Stockholm bor var fjärde 27-åring kvar hemma hos mamma. Men det är inte så mycket bättre i övriga Sverige. I genomsnitt bor var femte 20-27-åring kvar hemma. 9 av 10 hemmaboende vill flytta hemifrån.

– Kommunerna borde ha anbudstävlingar och bygga billigt, i dag är det mycket spekulation och alla försöker sko sig för man vet att man blir av med lägenheterna och man tar ut hutlösa priser, säger Sven Bergenstråhle.

Hamnar utanför

Detta drabbar unga särskilt hårt eftersom de sällan har fast jobb och inkomst och inte är etablerade på bostadsmarknaden. Det är både en fråga om brist på pengar och brist på bostäder.

Enligt den senaste undersökningen från Hyresgästföreningen som kom 2005 skulle det behövas 110 000 nya bostäder för att tillgodose dessa hemmaboende unga vuxnas behov.

– Under en period byggdes mycket bostäder och då var det lättare, men den stora vändningen kom i början på 1990-talet då förändrades bostadspolitiken, kostnaderna steg i ett huj och det gjorde det svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden, säger Sven Bergenstråhle.

Fler flyttar hem igen

Bara drygt hälften av alla 20-27-åringar har egen bostad i dag. Andelen unga som har haft eget boende men som tvingas flytta hem igen ökar också. Allt färre har heltidsjobb och allt färre skaffar barn i den här åldern.

– Unga är mer beroende av sina föräldrar i dag. För att ha en lägenhet krävs det ofta borgen eller att föräldrar ställer upp med pengar till bostadsrätt. Det förvärrar att allt fler unga har mindre pengar – bara mellan 2003 och 2005 har det försämrats mycket för unga i den här åldern, säger Sven Bergenstråhle.

Bor du hemma…

Karin Abrahamsson ([email protected])