Populär läsk innehåller bensen

NYHETER

Göteborg

Två populära läskedrycker i Sverige innehåller det cancerframkallande ämnet bensen, visar tester som Consumer Content låtit laboratoriefirman Analycen i Lidköping göra för Göteborgs-Postens räkning.

Fyra sorter undersöktes. I Jaffa och Fanta Apelsin hittades bensenhalter på 2,2 respektive 2,0 milligram bensen per liter läsk.

Några gränsvärden för bensen i läsk finns inte, men jämför man vad som gäller för vatten så ligger gränsen vid 1 mikrogram per liter i EU och USA. Världshälsoorganisationen WHO har gränsen vid 10 mikrogram per liter för vatten. Som jämförelse får en rökare i sig 50 mg bensen per cigarrett. Luften i en storstad brukar ha en halt som motsvarar det gränsvärde WHO har för vatten.

- Det är viktigt att komma ihåg att gränsvärdet är satt för dricksvatten. Det är satt med tanke på att man konsumerar dricksvatten dagligen under hela sitt liv, säger enhetschefen Ulla Nordström på Livsmedelsverkets inspektionsavdelning till Dagens Nyheter.

Att det överhuvudtaget finns bensen i en del läskedrycker beror på att ämnet kan uppstå som en kemisk reaktion i drycker som innehåller natriumbensoat och askorbinsyra. Larmet om möjlig bensen i läsk kom från USA för drygt en månad sedan.

Spendrups, som tillverkar Jaffa Apelsin, prövar sedan en tid nya recept för att bli kvitt bensenrisken, men betonar att man ligger under WHO:s riktvärden. Svenska Coca Cola, som gör Fanta, säger att deras produkter inte innehåller skadliga bensennivåer men att man inte kan kommentera just det test som nu gjorts eftersom man inte riktigt vet betingelserna för hur det utförts, till exempel hur de testade dryckerna förvarats.

TT