Vårbudgeten klar efter ovanligt enkla förhandlingar

Finansministern: "Utgiftstaket inget hinder - vi har stora marginaler"

NYHETER

Regeringens samarbetspartier har beslutat att ställa sig bakom regeringens budgetförslag.

Det är femtonde gången samarbetspartierna presenterar en budget tillsammans.

Förhandlingarna den här gången har varit smidiga på grund av det goda ekonomiska läget.

Vid regeringens och samarbetspartiernas presskonferens om budgetuppgörelsen presenterade finansminister Pär Nuder vårbudgeten.

Först idag på morgonen bestämde sig v:s partistyrelse för att ställa sig bakom budgeten.

Den enda återstående frågan handlade om storleken på studiebidraget. V ville att det skulle vara högre än de andra två partiernas förslag men gav alltså med sig idag på morgonen.

Marginalerna lika stora som i höstas

-Vi anser att höjningen på 300 kronor är för liten men vi ser detta som ett första steg i en studiemedelsreform. Vi fortsätter att driva höjda studiemedel, nu blir det en valfråga", säger Alice Åström, budgetförhandlare (v).

Finansminister Per Nuder konstaterade vid sin presentation av budgeten att han nu lyckas presentera reformer för stora grupper inom ramen för en ”ansvarsfull politik”. Marginalerna i budgeten kommer att vara lika stora som i höstas, och överskottet större.

– Det är möjligt, tack vare att vi finansierar reformerna med fallande kostnader för ohälsan, sade Nuder.

Smidiga förhandlingar

Det är femtonde gången som de tre partierna presenterar en budget tillsammans, men denna gång har förhandlingarna haft en annan karaktär än tidigare. Det beror på den goda ekonomiska utvecklingen.

– I år blir tillväxten 3,6 procent, sysselsättningen ökar med 80000 personer, arbetslösheten faller, överskotten är 2 procent av BNP och inflationstrycket är lågt, konstaterade Nuder.

– För första gången sedan 1997 när utgiftstaket infördes har det inte utgjort någon restriktion eftersom vi har så stora marginaler.

Enligt Pär Nuder kommer reformerna i år att kosta runt sex miljarder kronor och för 2007 och 2008 11–12 miljarder per år.

Men trots det anser han inte att det finns risk för att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan.

– Nej, vi har en fallande utgiftskvot. Detta ryms väl inom ramarna.

Här är budgetförslaget

Simone Söderhjelm, TT

ARTIKELN HANDLAR OM