Spionbas hängs ut på Google

Men Eniro målar över svenska försvarets anläggningar - med träd: "Vi vill försvåra"

NYHETER

Här avslöjas svenska militära topphemligheter.

Sökmotorn Google publicerar bilder på Försvarets radioanstalts anläggningar.

FRA:s toppchefer vägrade i går att kommentera avslöjandet.

Försvarets radioanstalt är kanske den myndighet i Sverige som omgärdas av störst sekretess.

Det är en myndighet som bedriver signalunderrättelsetjänst för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

FRA samlar bland annat information om den internationella terrorismen och den illegala vapenhandeln.

Nu avslöjar Google, världens största sökmotor på nätet, FRA:s hemliga huvudkontor på Lovön, väster om Stockholm.

På Google Earth finns satellitbilder från hela världen.

Tydliga bilder

På bilderna från Lovön syns ett 20-tal av myndighetens byggnader tydligt.

Vem som helst kan bilda sig en god och detaljerad uppfattning om hur anläggningen ser ut.

Eniro, nummerupplysning på nätet, har en liknande tjänst.

Men på motsvarande bilder där är husen övermålade - med träd.

Eniro publicerar flygbilder som har tagits av Lantmäteriverket.

Målade dit träd

-Vi vill inte gömma något, men däremot försvåra identifikationen av till exempel spröt på antenner eller ingångar till försvarsanläggningar, säger Michael Munther, säkerhetschef på Lantmäteriverket.

Träden på Eniros bilder har ritats dit av två tjänstemän på Lantmäteriverket. Det har gjorts med stöd av lagen om skydd av landskapsinformation.

Lantmäteriverket har manipulerat bilder på en lång rad militära och civila skyddsanläggningar runt om i landet.

På vilket sätt bilderna förvanskas beror på hur den omkringliggande miljön ser ut.

Inget lagbrott

Men Google begår inget lagbrott. Lagen som Lantmäteriverket stödjer sig på hanterar nämligen inte satellitbilder.

Ledningen för FRA vägrade i går kväll att svara på frågor om den internationella sökmotorns avslöjande.

-Du får vänta till i morgon, sa myndighetens generaldirektör Ingvar Åkesson.

Inte heller FRA:s säkerhetsskyddschef Cay Pettersson ville svara på frågor.

Det enda han över huvud taget sa var att han "inte är obekant" med Googles bilder.

Oisín Cantwell