Spionbas hängs ut på Google

Men Eniro målar över svenska försvarets anläggningar - med träd: "Vi vill försvåra"

verkligheten På den här bilden, som finns att se på Googles kartservice, kan man se hela den hemliga avlyssningsanläggningen.
NYHETER

Hemliga bilder från Försvarets radioanstalt kan ses på söktjänsten Google Earths satellitfotografier.

På Eniros nya söktjänst är samma bilder övermålade - med träd.

– Vi vill försvåra identifikation av saker och ting, säger Michael Munter, säkerhetschef på Lantmäteriverket, till aftonbladet.se.

Foto: google
fuskbilden Den här flygbilden finns att se på Eniro. Där har Försvarets radioanstalt målats över - och ersatts med en skogsdunge.

Försvarets radioanstalt, FRA, är en myndighet som bedriver signalunderrättelsetjänst för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Deras verksamhet omgärdas med hög sekretess. Hur de arbetar och vilken teknik de använder är hemligt.

Eniro visar - skog

Därför är också deras huvudkontor på Lovön, väster om Stockholm, inte synliga på Eniros nya flygfototjänst.

På Eniros bilder, som kommer från Lantmäteriverket, syns bara skog.

Två personer på Lantmäteriverket har till uppgift att måla över husen - med träd.

Går man däremot till motsvarande tjänst på Google Earth är FRA:s hemliga byggnader fullt synliga.

Avslöjar Google Earth försvarshemligheter?

– Nej, den lag vi stöder oss på är lagen om skydd av landskapsinformation. Den lagen hanterar inte satellitbilder, säger Michael Munter, säkerhetschef på Lantmäteriverket, till aftonbladet.se.

– Försvarsmakten säger att de har kontroll över vad som läggs ut på Google Earth.

Inte lika mycket detaljer

Enligt Michael Munter kan man inte se lika mycket detaljer på satellit- som på flygbilder.

Men vad är det för vits för er att gömma information om samma sak går att se på andra bilder?

– Vi vill inte gömma något, men däremot försvåra identifikation av saker och ting. Vi vill till exempel inte att man ska kunna se spröt på antenner eller ingångar till försvarsanläggningar.

FRA:s huvudkontor på Lovön är inte den enda anläggning som döljs på Eniros flygfoton. Lantmäteriet målar över både militära- och civila skyddsanläggningar runt om i landet.

Täcker ni alltid med träd?

– Nej, det kan vara andra saker. Det beror på hur området runt omkring ser ut. Men vad det kan vara vill jag inte gå in på.

Johanna Melén