Norra länken får klartecken

Omdiskuterat vägprojekt sätts igång

NYHETER

STOCKHOLM

Efter sin noggranna prövning har nu regeringen beslutat att ge klartecken till Norra länkens uppbyggnad.

Detta trots miljövännernas upprepade protester.

Foto: Henry Lundholm

Regeringen fattar på torsdagen beslut om arbetsplanen för det omdiskuterade vägprojektet Norra länken i Stockholm.

Det uppger infrastrukturminister Ulrica Messing i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

"Vi står inför massiva investeringar i regionen; förutom Norra länken, E 18 Hjulsta-Ulriksdal och Citybanan. Viktiga infrastrukturinvesteringar som skapar möjlighet för fler bostäder och ökad pendlingskapacitet", skriver Messing i debattartikeln.

Norra länken har varit ett av de äldsta trätoämnena för Stockholms politiker och miljövänner. I många år har planerna i olika omgångar överklagats, lagts på is, skjutits fram, omarbetats och återupptagits.

Nu är "den noggranna prövningen avslutad", enligt Messing.

Ringleden ska gå mellan Norrtull och Värtan. Bygget syftar bland annat till att minska trafikproblemen i centrala Stockholm. Den största delen av den totalt cirka fem kilometer långa Norra länken ska gå genom tunnlar.

TT