Försvaret skrotar nya loggan

Återvänder till den gamla - och kastar tre miljoner i sjön

NYHETER

Först klagade kungen.

Sedan sågades märket av Försvarets traditionsnämnd.

Nu retierarar Försvaret på order av ÖB och återvänder till den gamla symbolen.

Så här ska försvarets logotyp se ut även i framtiden.

Arbetet att ta fram en ny logga - eller heraldiskt vapen, som det egentligen heter - startade förra året.

I takt med att Försvarsmakten, Sveriges största myndighet, organiserade om hela verksamheten var de meningen att de gamla försvarssymbolerna skulle förenas i en ny enhetlig profilsymbol.

Den gamla försvarssymbolen, med ett svärd, tre kronor och en kunglig krona, skulle dö i tvinsot.

I stället ville Försvaret dra i strid med en ny stark enhetlig symbol, ett nytt runt varumärke med tillhörande modern grafisk profil.

Hälften av pengarna

Arbetet med profilen beräknas kosta 6,5 miljoner.

Nu kastar Försvaret nästan hälften i sjön.

Det nya vapnet har hittills kostat tre miljoner kronor och det sågades inte bara av Försvarets traditionsnämnd.

Även kungen reagerade negativt när det blev känt att Försvaret avsåg att byta vapen.

Kanske för att man glömt att informera regenten om att man planerade att slopa den kungliga kronan.

- Skrotandet av den kungliga krogan innebär devalvering eftersom denna ger både tyngd och respekt, särskilt i internationella sammanhang, menade traditionsnämnden.

Konsekvensen av alla turer blir att Försvaret nu beslutat att inte byta symbol alls.

Enligt Försvaret är det ÖB som kommit till slutsatsen att nuvarande vapen ska behållas.

"Oförenligt"

Skälet är att man inte kunde förena de många krav som ställdes på den nya symbolen.

- Sedan har vi också heraldiska krav som bland annat säger att vapnet inte får vara tredimensionellt och att man inte får ha en bård på vapenskölden. Det gick inte att förena de olika viljorna och då tog ÖB beslut att avbryta, säger Staffan Dopping, informationsdirektör på Försvarsmakten, till Dagens Media.

Det enda som blir kvar efter miljonrullningen med den nya symbolen är ett digitalt verktyg som ska användas av Försvarsmaktens informatörer.

Caroline Olsson