Vi importerar tusentals ton sopor

NYHETER

Sverige importerar mer än 200000 ton sopor om året.

Och får 100 miljoner kronor för besväret.

Större delen körs hit från Norge med lastbil.

Foto: BRITA NORDHOLM
BRÄNNBART Driftschefen Henrik Johansson vid Händelöverket i Norrköping säger att hushållsavfall är billigt och attraktivt att elda med. Sverige importerade 235 500 ton sopor bara under de tre första kvartalen 2005.

Sopspioner och snuskiga återvinningsstationer får det svenska missnöjet att jäsa.

Men Sverige badar inte bara i sin egen skit.

Importen ökar

Svenska energibolag importerar mer och mer sopor från utlandet för förbränning i sina fjärrvärmeverk.

Bara under de tre första kvartalen 2005 beviljade Naturvårdsverket tillstånd för import av 235500 ton sopor, visar Aftonbladets kartläggning.

Gör miljön en tjänst

Det är en ökning med 23 procent jämfört med 2004.

Eon-ägda Händelöverket i Norrköping tar varje år emot 50000 ton sopor från utlandet.

Driftschefen Henrik Johansson:

-Hushållsavfall är billigt och attraktivt att elda med. Och det avfall vi har i Sverige räcker inte till.

Varför importerar vi sopor?

- Ja, varför importera bränsle överhuvudtaget? Vi behöver bränsle och värme. Gör vi det inte med avfall så måste vi göra det med något annat.

Den svenska sopimporten kom igång på allvar 2002 då deponering av brännbart avfall förbjöds.

Bolagen får ungefär 500 kronor per ton avfall. Det ger årliga intäkter på mer än 100 miljoner kronor.

Energibolagen menar att de gör miljön en tjänst:

-Avfallet vi importerar är sorterat. I länderna det kommer ifrån skulle det lagts på deponi. Det är sämre än att förbränna och tillvarata energin, säger Stefan Persson, chef för Vattenfalls värmeanläggning i Uppsala.

Ny lag på väg

Flödet av importsopor kommer dock sannolikt att minska efter 1 juli. Då väntas en lag som ska beskatta förbränning av hushållsavfall träda i kraft.

-Med den nya lagen blir det mindre konkurrenskraftigt att köra soporna till Sverige, säger Henrik Johansson.

Får pengar från två håll

Annika Helker Lundström, vd för branschorganisationen Återvinningsindustrierna, välkomnar skatten.

-Sopimporten är alldeles för lukrativ för bolagen. Dels får de pengar för att ta emot avfallet och dels tar de betalt för energin.

- Det finns ingen anledning att Sverige ska bli Europas sopcentral.

Hans Österman