– Var tredje ung arbetslös

Borgerliga ungdomsförbunden presenterar ny statistik i utredning

NYHETER

Nästan tre av tio ungdomar saknar jobb, enligt nya uppgifter.

Arbetslösheten nu kommer att ge dem lägre lön när de är medelålders och senare lägre pension.

Det anser de borgerliga ungdomsförbundens ordföranden – men de får mothugg av arbetslivsministern.

Ungdomsarbetslösheten ligger officiellt på 11 procent.

Men i själva verket är 28 procent av alla unga mellan 16 och 24 arbetslösa.

Det hävdas i en utredning från tankesmedjan Den nya välfärden som presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag på måndagen.

Esra Karakaya, civilekonom och representant för tankesmedjan, har gjort den. Han står som undertecknare av artikeln tillsammans med de fyra borgerliga ungdomsförbundens ordförande.

"147 000 unga utan jobb"

Artikelförfattarna skriver att den officiella siffran på 51 000 arbetslösa ungdomar är felaktig och att det i själva verket är 147 000 ungdomar som saknar jobb.

”Den officiella statistiken missar till exempel de 41 100 heltidsstuderande som söker arbete, de 27 500 som arbetar mindre än de skulle vilja (omräknade till heltidsekvivalenter), de 13 500 personer som vill och kan arbeta men inte sökt arbete, de 5 300 som förtidspensionerats av arbetsmarknadsskäl, de 3 800 som sjukskrivits av arbetsmarknadsskäl och de 2 300 i arbetsmarknadsåtgärder som kallas jobb.”

Enligt artikeln kommer den höga arbetslösheten bland de unga att i framtiden leda till stora klyftor mellan dem och deras jämnåriga som har jobb nu.

Lönen i medelåldern blir lägre

Artikelförfattarna hänvisar till en undersökning från 2004 gjord av IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Den visade bland annat att årsinkomsten för lika utbildade jämnåriga efter fem år skilde med upp till 17 procent mellan dem som varit arbetslösa någon gång innan och de som haft jobb hela tiden.

Skillnaden i inkomst hänger med upp i åren. I den tidiga medelåldern skiljer lönen fortfarande med åtta till tio procent, enligt en brittisk undersökning.

Pensionen sjunker också

Artikelförfattarna har själva gjort en uträkning av hur mycket en arbetslösheten vid 22 års ålder påverkar pensionen för den som sedan fått ett jobb jämfört med den som jobbat hela tiden.

Där har man också förutsatt att personerna har likadan bakgrund och likadan utbildning.

Den som varit arbetslös vid 22 års ålder kommer att ha 700 kronor lägre pension i månaden än den som jobbat hela tiden, även om de båda har lika inkomst vid 42 års ålder.

"Alliansen vill omdefiniera statistiken"

Påståendena att regeringen skulle dölja några grupper eller fejka statistiken får mothugg av arbetslivsminister Hans Karlsson.

Han kommenterar debattartikeln för aftonbladet.se:

- Den borgerliga alliansen vill omdefiniera den offentliga svenska arbetsmarknadsstatistiken. I valtider vill de räkna in alla tänkbara kategorier - sjuka, förtidspensionerade, studerande m fl - i statistiken.

- Vi har en etablerad officiell statistik för att slippa diskussioner om hur verkligheten ser ut. Det är SCB som står för den.

Läs mer

Simone Söderhjelm