HD friar ännu en barnvåldtäkt

Barnskötare tafsade på dagisbarn – HD går emot hovrätten

NYHETER

För tredje gången på kort tid friade Högsta domstolen på tisdagen en man från våldtäkt mot barn.

– HD tycks bygga en praxis där man ser mindre allvarligt på sexbrott mot barn än riksdag och regering, säger Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt.

En 21-årig barnskötare från en Stockholmsförort döms nu till sex månaders fängelse för sexuellt övergrepp mot barn, i stället för två år för våldtäkt mot barn som hovrätten utdömde.

Den sexuella handling som mannen genomfört mot en fyraårig pojke på daghemmet där han praktiserade kan inte anses jämförlig med samlag. Gärningen kan därför inte rubriceras som våldtäkt mot barn, slår en enig HD fast.

Övergreppet skedde i somras. Det gick till så att barnskötaren stack in handen under pojkens kläder och vidrörde hans könsorgan och analöppning.

Han har genom den kortvariga beröringen vållat pojken övergående smärta, men ingen iakttagbar fysisk skada. Han har inte visat särskild hänsynslöshet eller råhet och ska därför enbart dömas för sexuellt övergrepp mot barn, anser HD. Därmed avslås också Riksåklagarens (RÅ) yrkande att övergreppet ska betraktas som grovt.

– HD talar om att det inte är någon fysisk skada, men har inte hämtat in kunskap om hur kränkande handlingen varit för pojken. En barnpsykolog hade kunnat beskriva vilka konsekvenser ett sådant här övergrepp kan få för ett barns utveckling, säger professor Madeleine Leijonhufvud till TT.

Detta är det tredje fallet om våldtäkt mot barn som HD prövar sedan den nya sexualbrottslagen kom förra våren. I de två tidigare domarna om övergrepp på tonårsflickor valde HD att i stället för våldtäkt döma enligt den mildare rubriceringen sexuellt utnyttjande.

– Man börjar se ett mönster. De tre fallen visar samlat att HD inte förmår följa de anvisningar som gavs vid lagändringen, säger Leijonhufvud.

Ewa Tures/TT