Polisen blir tuffare mot fartsyndare

Toleransen skärps

NYHETER

Fartsyndarna på landets vägar får se upp. Toleransen mot fortkörningar minskas rejält.

Polisen presenterade på tisdagen en ny, tuff strategi för att öka säkerheten i trafiken.

Förutom 700 nya övervakningskameror på valda vägavsnitt över hela landet ska toleransen för fortkörning skärpas.

Trafikanter som kör mer än sex kilometer i timmen över tillåten hastighet kommer att rapporteras för fortkörning och bötfällas. Tidigare var gränsen 10–15 kilometer i timmen över tillåten fart.

– Genom ökade kontroller hoppas vi få ned medelhastigheten och därmed antalet olyckor, sade rikspolischefen Stefan Strömberg när han presenterade polisens nya strategi.

Drar igång genast

Den nya strategin ska tillämpas omedelbart. Trafikkontrollerna ska bli flera. Det är inte längre bara speciella trafikpoliser som ska övervaka trafiken, utan det ska alla uniformerade poliser i tjänst göra.

Strategin visar inriktningen på fyra områden i trafiken som polisen nu prioriterar för att minska antalet olyckor:

Hastigheten ska dämpas.

Nykterheten ska förbättras.

Fler ska förmås använda bilbälten, bilbarnstolar och hjälmar.

Den allt vanligare aggressiva körningen med farliga omkörningar och rödljuskörningar ska bekämpas.

Nya mätare

För att skärpa nykterhetskontrollerna har polisen köpt in över 7000 nya alkotestmätare.

Nyordningen innebär också att när en bilist stoppats ska polisen kunna genomföra exempelvis ett alkoholtest, oavsett av vilken orsak bilisten hejdats.

Strömberg framhåller att polisens intresse är inte att bötfälla så många bilister som möjligt utan att minska olyckorna.

Försök i Uppsala

Polisen i Uppsala län har under sex månader på försök intensivbevakat en viss sträcka på väg 55 mellan Enköping och Uppsala och nått goda resultat.

Farten sänktes så mycket att risken för olyckor minskade med 10–20 procent.

– Vi är mycket nöjda med vad vi uppnått. Även många bilister har visat sin uppskattning över vår närvaro på vägsträckan, säger Åke Lövh, chef för trafikpolisen i Uppsala.

Undersökningar visar att poliskontroller i trafiken är samhällsekonomiskt effektiva om de utförs på rätt sätt. Det har också visat sig att det tidigare varit stora skillnader mellan polisens trafikarbete i olika delar av landet. Nu är det meningen att polisen arbeta lika över hela Sverige.

Tidigare:

Kjell Rynhag/TT

ARTIKELN HANDLAR OM