– USA måste stanna i Irak

Svensk-irakiske John, 20, manar till tålamod

NYHETER

För lite mer än tre år sen inledde USA och dess allierade sitt anfall mot Irak. Den 9/4 avsattes landets ledare Saddam Hussein och han har nu ställts inför rätta.

Vissa tycker att det var rätt att störta Saddam andra demonstrerar fortfarande mot det. Som irakier grämer det mig att det finns personer som angriper USA för kriget men egentligen avskyr dem för de marknadsekonomiska och individualistiska principer som landet står för. Ni som demonstrerar mot kriget ni bryr er inte om irakierna, för hade ni gjort det så hade ni ställt upp och hjälpt till att bygga upp landet.

Vissa fördömer kriget för att det skulle vara illegitimt för att det bryter mot FN:s folkrätt. Det som sker inne i en stat är statens interna angelägenhet.

Men när kvinnor och barn slaktas inne i ett land och det är sanktionerat av dess regering så är det vår skyldighet att reagera.

Folkrätten skyddar stater och regeringar inte folken. Därför ska inte folkrätten erkännas när en regering dödar sin egen befolkning.

På tre år har Irak och dess folk gått från att plågas under en brutal diktatur till att välja en provisorisk regering, att i folkomröstning godkänna en konstitution skriven av irakier och välja ett ordinarie parlament i december.

Ledarna för anti-krigsrörelsen säger att det inte har hänt något sen Saddam störtades. Det beror i hög grad på hur man definierar ”ingenting”. Är två allmänna val, en folkomröstning, större religiös frihet, oberoende rättsväsende, fri press, återinträde i det internationella samfundet och borttagna ekonomiska sanktioner ”ingenting” då är jag beredd att hålla med dem.

Något som vi i Sverige kämpade för i århundraden för att nå ett demokratiskt samhälle har det irakiska folket fått.

Skulle USA dra sig ur nu skulle det vara som att återlämna Tyskland till nazisterna efter andra världskriget.

Byggandet av en stabil demokrati tar tid och kommer att kräva tålamod. Tyvärr kommer många skadas på vägen till frihet och ett bra liv. Frihet är inte gratis och den måste vinnas varje dag.

Jag är i alla fall tacksam för att ha haft möjligheten att gå och rösta i det irakiska parlamentsvalet där mitt folk för första gången fick möjlighet att själva bestämma över sitt öde. Oavsätt motiven för att USA gick in i Irak så är jag tacksam för resultatet.

John Gaber , Lunarsmeknamn: Furrovitch