Öl kan öka risken för lungcancer

Det visar ny kanadensisk studie

NYHETER

Öl ökar risken för lungcancer.

En kanadensisk studie visar att en konsumtion av mer än sju öl i veckan drar upp risken med 50 procent.

Det är ett kanadensiskt forskarteam som använt två gamla lungcancerstudier från McGill-universitetet i Montreal till att genomföra en ny.

– Det stora problemet med gamla antaganden om sambandet mellan alkohol och lungcancer har varit huruvida rökning är den faktiska orsaken till sambandet. De som dricker mycket är ju ofta de som också röker, säger Andrea Benedetti, studiens huvudförfattare, till AFP.

Hon och hennes team lyckades separera komponenterna öl och rökning hos personerna i studierna - som alla hade lungcancer. Och resultaten är slående:

– Öl ökade risken för lungcancer, säger Benedetti.

Upp till sex öl per vecka ökade risken med 20 procent, för den som konsumerade mer än sju öl var ökningen hela 50 procent.

Forskarna kom också fram till att vin tycktes ha motsatt effekt, vilket man dock tror till stor del kan förklaras med övriga skillnader i livsstil hos öldrickare kontra vinkonsumenter.

Patrik Andersson