Ungdomar varnas för kyssar

17-åring död i hjärnhinneinflammation

NYHETER

Västerås

En 17-åring i Västerås misstänks ha avlidit av epidemisk hjärnhinneinflammation.

Det är det tredje fallet av sjukdomen på kort tid i staden.

17-åringen avled på Centrallasarettet på onsdagsförmiddagen efter att ha kommit till sjukhuset bara några timmar tidigare, rapporterar lokala medier.

Läkaren misstänker att 17-åringen avled av meningokockinfektion eller epidemisk hjärnhinneinflammation.

I slutet av januari insjuknade två tonåringar på en högstadieskola, en flicka och en pojke, i sjukdomen i Västerås. Båda har tillfrisknat.

– Det är möjligt att det kan vara en liknande bakterie eller till och med samma bakteriestam som hos de som tidigare insjuknade. Den bakteriestammen kan ha fortsatt att finnas hos ungdomar i staden, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Västmanland, till TT.

Risken för att insjukna av bakterien är störst i tidig barndom och i tonåren.

Eftersom meningokockbakterien är en luftvägsbakterie som kan finnas i svalget hos upp till tio procent av befolkningen är det inte aktuellt med masstester.

Om en person smittats ökar risken för att nya fall ska uppstå i närmiljön under de första två veckorna.

Därför rekommenderar smittskyddsläkaren att främst ungdomar under de kommande fjorton dagarna inte ska ge varandra djupa kyssar, dela cigarett eller flaska.

– Om någon skulle insjukna i vad som skulle kunna utvecklas till ett allvarligt fall är det viktigt att veta vilka symtom man i första hand ska reagera på, säger Smedjegård.

De första symtomen som kan uppstå är feber, halsont, hosta, huvudvärk och kräkningar. I nästa steg kan det förekomma blödningar under huden, stelhet i nacken och sjunkande blodtryck.

TT