Deras bajsfynd inte en skitsak

Nu kan ett 500 miljoner år gammalt mysterium lösas

Spillningen kommer från små maskar. Den vävdes in i havsbottnen för 500 miljoner år sedan och kom i dager först när forskarna hackade fram det häromåret.
NYHETER

LUND

Här är det skånska bajset som väcker sensation i forskarvärlden. Den lilla spillningen från en förhistorisk mask kan lösa 500 miljoner år gamla mysterier.

-Fyndet är helt unikt i vår del av världen, säger Fredrik Terfelt, 34, vid Lunds universitet.

Foto: DRAGO PRVULOVIC
UPPTÄCKT Docent Mats Eriksson och paleontologen Fredrik Terfelt, vid Lunds universitet, med bajsfyndet från alunskifferbrottet i Andrarum.

Bajset kommer från små maskar. En del av deras spillning vävdes in i havsbottnen för 500 miljoner år sedan och bevarades åt eftervärlden.

På den tiden såg jorden ut ungefär som Mars gör i dag - det fanns inga fiskar i haven och inga djur som strövade omkring på land.

Tv-serien "Vänner"

Doktoranden Fredrik Terfelt är paleontolog - precis som Ross i tv-serien "Vänner". Han ägnar sig alltså åt utdöda växter och djur, som det finns gott om i Skåne.

Bajsfyndet gjordes i det gamla alunskifferbrottet i Andrarum där han hackade ut prover häromåret tillsammans med sin handledare, docent Mats Eriksson, 34.

-Vi anade direkt att det kunde vara bajs, eller koproliter som vi kallar det, säger Fredrik Terfelt.

Kan lösa gåtan

-Det mest spännande med fyndet är att det kan hjälpa oss att lösa ett mysterium. Vi vet att det uppstod en förändring i miljön just då som påverkade faunan och bland annat ledde till att trilobiterna (leddjur som fanns i havet) försvann tillfälligt.

Berömd spillning

Ingrid Carlqqvist