Detta gör en kontaktfamilj

NYHETER

Kontaktamiljer tar då och då emot ett barn från en annan familj som av olika skäl behöver avlastning.

Så här beskriver Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare kontaktfamiljens roll:

" Kontaktfamilj ska vara resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd.

Kontaktfamiljen kan fungera som en förebild. Det kan vara ensamstående föräldrar som behöver stöd, tonårskillar som behöver manliga förebilder eller sorgsna/övergivna barn som behöver stöd.

Vem som helst har rätt att begära att få en kontaktfamilj till stöd i en besvärlig situation. Sedan är det socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.

Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

Kontaktfamiljen ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till kontaktfamiljen t ex en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern eller föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till.

Kontaktfamiljen har till uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter.

Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i familjens vardag.

Allmänt kan man säga att kontaktfamiljen bör:

Tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor,

Vara intresserad av hur andra människor har det.

Ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i ditt hem.

Att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj.

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett stöd för den berörda familjens egna resurser.

Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilde familjen känner trygghet i kontakten. Att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt.

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för."

ARTIKELN HANDLAR OM