Det här betyder budgeten för unga

100 kronor mer i studiebidrag och 250 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin

1 av 2 | Foto: björn lindahl
HÄR är budgeten Finansminister Pär Nuder med USB-minnet som rymmer vårpropositionen.
NYHETER

Höjda studiebidrag, fler jobb till unga och satsning på barn och ungdoms- psykiatrin ska ge unga bättre välfärd. Det står i regeringens budgetförslag som presenteras i dag.

Bostäder, arbete och hälsa är tre punkter där unga behöver stöd. ”Allt för många mår psykiskt dåligt. Det har även blivit svårare att bli vuxen i bemärkelsen att få sitt första riktiga jobb och flytta hemifrån”, skriver finansministern i budgetförslaget.

– I dag tar det betydligt längre tid för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med tidigare. Det är en oroväckande signal. Allt för många unga tvingas också att bo hemma hos föräldrarna fast de är vuxna. En stor del av förslagen i vårpropositionen handlar därför om ungdomar, säger Pär Nuder.

Plusjobb för unga

För att förbättra för unga på arbetsmarknaden föreslår regeringen att 1 000 nya plusjobb viks för ungdomar från och med 1 juli 2006.

Förslaget får kritik från de borgerliga ungdomsförbunden.

– Socialdemokraterna fortsätter att satsa på låtsasjobb. Två miljarder mer till AMS innebär två miljarder i sjön. I stället borde pengarna satsas på sänkta arbetsgivaravgifter som ger unga människor en chans att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, säger Liberala ungdomsförbundets ordförande Fredrik Malm i ett pressmeddelande.

– Det är en stor skandal att presentera 1 000 plusjobb när det finns 140 000 unga utan jobb. Jobben är tidsbegränsade, har låg lön och är inte pensionsgrundande. Och vad ska de övriga 139 000 göra? undrar Johan Forssell, ordförande för Muf.

Mer pengar för studenter

Både studerande i gymnasiet och på högskolan får lite mer pengar i plånboken.

100 kronor mer i månaden för gymnasieelever. Studiebidraget höjs till 1 050 kronor i månaden från den 1 juli. Höjningen föreslås gälla retroaktivt från den 1 april 2006.

Studiemedlet för högskolestudenter höjs med 300 kronor i månaden från den 1 juli. 100 kronor är bidrag och 200 kronor är lån. Reformen kostar 500 miljoner kronor per år.

Den kvalificerade yrkesutbildningen som under 2006 ökade antalet studieplatser med 1 000 ska fortsätta med detta till våren 2009 och ytterligare 100 miljoner kronor ska under 2006 fördelas bland kommuner som erbjuder gymnasieungdomar sommarjobb.

Staten står för hyresgaranti

När det gäller bostäder vill regeringen ge statligt bidrag till kommuner som vill använda sig av hyresgarantier. Unga som inte har fast inkomst har svårt att få bostad när de inte kan bevisa att de klarar att betala hyran. 100 miljoner kronor per år räknar regeringen med att staten ska betala i hyresgaranti till kommunerna som hyr ut till unga utan fast inkomst.

– Bostadsmarknaden är tuff för den som inte har mycket pengar eller en fast inkomst, säger Pär Nuder.

Kortare väntetider

Väntetiderna hos barn- och ungdomspsykiatrin har fått mycket kritik bland annat från barnombudsmannen. I en del kommuner i Sverige är väntetiden så lång som två år.

Nu föreslår regeringen en satsning på 250 miljoner kronor per år under 2007 och 2008 för att öka tillgängligheten och upprätta ett nationellt centrum för kunskaps- och metodutveckling.

Så vill regeringen få in unga på arbetsmarknaden

Så vill regeringen underlätta för unga att få bostad

Så ska ungas hälsa förbättras

Andra ungdomssatsningar

Karin Abrahamsson ([email protected])