HD dömer sköterska för spädbarns död

Förväxlade medicin - barnet fick tiodubbel dos

NYHETER

Stockholm (TT)

Högsta domstolen dömer den sjuksköterska som genom felmedicinering orsakat ett spädbarns död för vållande till annans död.

Precis som Göta hovrätt tidigare gjort dömer Högsta domstolen henne till villkorlig dom och 50 dagsböter.

Hon förväxlade i maj 2002 två flaskor med kramplösande medel och gav barnet en tio gånger för stor dos av medlet.

Högsta domstolen konstaterar att det visserligen fanns allvarliga brister i sjukhusets rutiner, men att detta inte begränsar sköterskans eget ansvar.

Facklig kritik

Hon tog, såg eller räknade fel när hon blandade till lösningen, detta i en situation då ett potent läkemedel skulle iordningställas för att ges till ett spädbarn. En sådan situation kräver eftertanke, kontroll och uppmärksamhet, skriver domstolen.

Att det finns ett särskilt disciplinärt förfarande för sjukvårdspersonal spelar ingen roll för Högsta domstolen. Vårdfacket har tidigare kritiserat att sköterskans misstag prövas i domstol i stället för i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

TT