Snart kan nazisternas hemliga arkiv öppnas

Detaljerna kring förintelseoffrens öden avslöjas

NYHETER

Efter år av påtryckningar har Tyskland bestämt sig för att nazisternas hemliga arkiv ska öppnas.

Upp till 50 miljoner dokument ska avslöja detaljerna kring offrens öden.

Hittills har Tyskland stått emot de internationella påtryckningarna från historiker och anhöriga och hållit fast vid att arkivens mellan 30 och 50 miljoner dokument ska hållas hemliga. Motiven har funnits i den tyska lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Dokumenten rymmer deltajerad information om ödena för nazisternas 17 miljoner offer, judiska och icke-judiska.

Men i går kom vändningen. Landets justitieminister, Brigitte Zypries, meddelade under ett besök på USA:s museum för förintelsens offer att Tyskland nu ska verka för att arkiven öppnas.

- Överlevarna blir allt färre, och antisemitismen är på framfart. Detta ställningstagande kunde därför inte kommit mer lägligt, kommenterade museets chef Sarah Bloomfield.

Dröjer sex månader

Eli Göndör, son till 78-årige Ferenc Göndör som överlevde förintelsen och sedan flyttade till Sverige, instämmer:

- Poängen med att öppna arkiven skulle framförallt vara att dokumentationen kring förintelsen skulle bli mer komplett. Det är viktigt nu när många försöker trivialisera och ifrågasätta det som hände, säger han till aftonbladet.se.

Förutom Tyskland kontrolleras arkiven av USA, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Luxemburg, Nedeländerna och Polen.

Enligt Brigitte Zypries kommer länderna nu behöva sex månader på sig för att öppna arkiven, skriver cnn.com.

Karin Henriksson