16-åringar vill inte ha rösträtt

Men miljöpartiets Simon Nummela, 16, kämpar för förslaget

NYHETER

De flesta vill inte sänka rösträttsåldern till 16.

Men de under 15 är positiva.

– Om man sänker åldern skulle fler unga bli engagerade i politik, säger Simon Nummela, ordförande för miljöpartiet i Nora.

Foto: Christer Pöhner
Simon Nummela är ordförande för miljöpartiet i Nora, han är 16 år och tycker att han borde ha rätt att rösta i valet.

Simon Nummela är själv 16 år. Han skulle gärna vilja rösta. Och trots att han inte får rösta så är han vald till ordförande i miljöpartiet i Nora.

Hur känns det, att vara ordförande men att inte få rösta i valet?

– Det är tråkigt förstås, men jag bryr mig inte så mycket om att just jag inte får rösta. Jag är redan så insyltad och kan prata med kommunpolitiker och mina partimedlemmar och kan påverka på det sättet, det är mer viktigt för alla andra 16-åringar, säger Simon Nummela.

Han tror att fler unga skulle bli engagerade om åldern för rösträtt sänktes. Miljöpartiet har flera gånger motionerat i ärendet.

”Man växer upp bättre”

– Få unga är engagerade i politiken, men om man sänkte rösträttsåldern skulle de politiker som vill bli valda vara tvungna att vända sig mer till ungdomar än vad de gör i dag, säger Simon Nummela.

Det vore bra både för demokratin och för de enskilda individerna, tror han.

– Om man får chans att vara med i demokratin, om man får ta del och inte bara titta på när andra tar beslut, så växer man upp bättre, säger han.

Han tror absolut att en 16-åring är redo att ta ansvar för sin egen röst.

16-åringarna vill inte ha rösträtt

Men av de 136 870 personer som svarade på förra veckans fråga på Ungt val så vill de flesta inte sänka åldersgränsen. 16-åringarna vill inte ha rösträtt.

Av alla svarande tycker var fjärde kvinna och var tredje man att förslaget är bra. Men hälften tycker att förslaget är dåligt. En femtedel svarar ”Vet ej”.

I åldersgruppen 10-15 år är man däremot för förslaget. Där tycker hälften av killarna och var tredje tjej att man bör sänka åldersgränsen.

– De som är 19 i dag tycker nog att de har mognat mycket sedan de var 16, men de som är 15 kan ju inte tänka så, säger Simon Nummela.

Karin Abrahamsson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM