Rojas: ”Keff och guss borde redan varit med”

...Och scrabblespelarna saknar ordet blä

NYHETER

Guss, keff, zest och Chorizo.

Nya SAOL-ord som glädjer Aftonbladets kolumnist Carlos Rojas och svenska mästaren i Scrabble, Niklas Elmefjäll.

Miljonsvenska är Carlos Rojas namn på den slangfyllda svenska som växt fram i Sveriges miljonprogram - under måga år. Så om han hade fått bestämma skulle ord som keff och guss redan funnits med i SAOL.

- Det är väl först nu de används av tillräckligt många svenskar för att accepteras och det är synd, säger han.

- Det hade ju varit roligare om orden som växer fram bland invandrare slapp gå omvägar via andra orter för att ses som riktiga ord.

Helst vill Carlos Rojas att miljonsvenskan ska behandlas och bemötas som vilken svensk dialekt som helst.

"Konstigt att se ner på göteborgska"

Då skulle de förortsord som är obegripliga för utomstående jämställas med alla de smala dialektala uttryck som används runt om i landet.

- Det skulle ju vara jättekonstigt om man såg ner på göteborgska eller skånska bara för att det finns dialektala uttryck som en stockholmare inte förstår utan hjälp. Och den hjälpen tycker jag att de som pratar miljonsvenska ger när de pratar med andra. De drar inte på värsta slangen när någon inte förstår.

Om han skulle lägga till fler nya ord till SAOL skulle han börja med ett gäng förstärkningsord.

- Svenskan har så få sådana, och de är rätt peppande för språket tycker jag. Till exempel gillar jag re, len och bere - som blir som kärleksfulla förstärkningar av du eller dig i en mening. Du är så bra len, till exempel.

Svenska scrabblemästaren - Niklas Elmefjäll - är mest nöjd med SAOL:s nyval av ordet chorizo.

- Ett ord med många bokstäver - som dessutom innehåller ett z, det blir riktigt bra poäng.

Och sen har dom lagt till fler z-ord - som brukar vara våra akilleshälar. Zest, som betyder strimlat citrusskal, och zoom till exempel.

Är det något ord ni saknar i scrabblekretsar?

- Ja, Blä. Det väntar vi på. Vi sätter hoppet till att det kommer med i någon av de följande tryckningarna av den här upplagan.

Karin Henriksson