IEA: Världen klarar flera år utan olja från Iran

”Men vi släpper inte reserverna bara för att priset är högt”

NYHETER

PARIS

Den västerländska energirådgivaren International Energy Agency (IEA) förfogar över strategiska oljelager som täcker flera års utebliven export från Iran.

Reserverna kommer dock inte att tappas på bara för att priset är högt, slog IEA-chefen Claude Mandil fast i en intervju med Reuters på onsdagen.

De oljelager som IEA har att besluta över finns i 26 ledande industrinationer, däribland Sverige. En order om att öppna kranarna utgick senast när den amerikanska oljeproduktionen i Mexikanska golfen till stor del slogs ut av orkanen Katrina i fjol.

– Vi reagerade inte på det höga priset. Vi reagerade på att utbudet stördes. För närvarande är oljepriset högt då det finns risk för utbudsstörningar, men det finns inga utbudsstörningar ännu. Vi behöver därför inte använda reserverna, sade Mandil.

Iran är världens fjärde största oljeprdoucent med en daglig export på 2,7 miljoner fat.

Enligt Mandil har IEA-länderna sammanlagt över fyra miljarder fat råolja, vilket skulle innebära att det iranska bortfallet skulle kunna täckas under åratal.

Hotet mot Irans oljeproduktion härrör från landets konflikt med omvärlden, särskilt USA och EU, om ett pågående forskningsprogram för anrikning av uran.

Läs också:

TT-Reuters