Greenpeace: Upp till 500 000 kan dö

1 av 2
Aftonbladet 30 april 1986.
NYHETER

I Ukraina-Vitryssland smutsas ett område stort som en fjärdedel av Sverige ner med farliga halter radioaktivitet.

Inom området bor sju miljoner människor varav tre miljoner barn. Många hinner dricka av kraftigt förorenad mjölk innan myndigheternas varningar når dem. 5,5 miljoner människor bor fortfarande i förorenade områden.

Hälsoeffekter: Starkt delade meningar råder om hur många dödsoffer som krävts. FN beräknar att totalt 4000 dör på grund av olyckan. Greenpeace och andra organistaioner sätter dödstalet till 35000-500000.

9 000 barn har fått sköldkörtelcancer, en ökning så kraftig att kopplingen till Tjernobylolyckan är vetenskapligt fastslagen.

I delar av Vitryssland och Ukraina har andelen leukemi ökat med 50 procent.

Enligt Unicef har hjärtsjukdomar och förändringar i nervsystemet ökat med 43 procent, skelett- och muskelproblem med 62 procent.

Genetiska förändringar hos dem som var barn då har ökat andelen missbildningar och för tidigt födda barn.

I Sverige finns det ännu förhöjda halter radioaktivitet på vissa platser men de ligger enligt Statens strålskyddsinstitut under tillåtna gränsvärden. Inga bevis finns för att nedfallet orsakat ett enda cancerfall i Sverige eller för att det kommer att göra det i framtiden.

Läs mer

ARTIKELN HANDLAR OM