Stödet för kungen minskar

Allt fler gillar tanken med president

NYHETER

Det folkliga stödet för kungen och monarkin minskar.

Det visar en färsk undersökning.

För två år sedan tyckte 67 procent att tanken med en president var en dålig idé. I dag är siffran nere på 60 procent.

Uppgiften om kungens sjunkande popularitet kommer från TV 4, som hänvisar till en oberoende undersökning som SOM-institutet på Göteborgs universitet genomfört.

Enligt institutet minskar förtroendet för kungen och monarkin bland alla samhällsklasser. En anledning till det minskade stödet kan vara att kungen de senaste åren i allt högre grad uttalat sig i politiska frågor. Något som statschefen inte ska göra.

– Om kungen börjar uttala sig i politiska frågor blir han bedömd som en politisk aktör, säger SOM-institutets Lennart Nilsson till TV 4.

Aftonbladet.se