Våldsproblem tvingar Malmöskola stänga

Ansvarige politikern: Vi har inte sett någon annan möjlighet

NYHETER

Enligt Skolverket råder normlöshet, maffiastämning och ghettomentalitet på Hermodsdalskolan i Malmö.

Våld, hot och rån är vardag, och nu har politikerna fattat beslut om att stänga skolan.

– Vi måste göra något, vi sågar av den problematiska grenen, säger den ansvarige politikern till DN om beslutet.

Hermodsdalskolan, med årskurser mellan 1 och 9, ligger i Malmös fattigaste bostadsområde. De sociala problemen är stora, och det är en låg procentandel av de vuxna som har ett arbete att gå till.

Det tuffa klimatet på Hermodsdalskolan har varit känt i flera år. När Skolverket nyligen inspekterade skolan, fick man svart på vitt hur stora problemen faktiskt är.

”Yngre elever rädda”

Skolverket beskriver hur ”normlöshet, maffiastämning och ghettomentalitet” råder på Hermodsdalsskolan.

”Klimatet på skolan har under senare år blivit allt hårdare och kroppsnära konflikter är vanligt förekommande. Bråk och förstörelse hör till vardagen och rädslan bland de yngre eleverna för sina äldre kamrater har brett ut sig”, skriver Skolverket i rapporten, som citeras av Dagens Nyheter.

Politikerna i stadsdelsfullmäktige har nu fattat beslut om att stänga högstadiet på Hermodsdalskolan. 200 elever drabbas, och kommer att flyttas till andra skolor. Just nu diskuteras hur nedläggningen rent praktiskt ska gå till.

Stadsfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Christer Brandt, berättar för DN om bakgrunden till beslutet.

Tvingas betala

– Det förekommer våld både mellan elever och mellan elever och lärare. Många föräldrar hör av sig för att de känner otrygghet för sina barn. Yngre barn rånas av äldre. Eleverna tvingas betala för att komma ut och in i skolan, säger han.

Christer Brandt säger också att han inser att beslutet är drastiskt. Men som han ser det fanns ingen annan möjlighet. Han betraktar stängningen som en markering från vuxenvärlden om vad som inte är acceptabelt.

– Vi kan ju inte fylla korridorerna med Securitasvakter, konstaterar han.

Mia Carron

ARTIKELN HANDLAR OM