Jämnt mellan politiska blocken

Borgerliga alliansen fortsätter tappa

NYHETER

Det är nästan helt jämnt mellan de politiska blocken i Sifos mätning för april. Den borgerliga alliansen fortsätter att tappa mark.

I mätningen, som publiceras i flera morgontidningar, får den borgerliga alliansen 48,4 procent av rösterna medan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet når 47,8 procent. I mars var motsvarande siffror 51 procent respektive 46,2 procent.

Andelen osäkra väljare ökar. I marsmätningen sade sig 16 procent av de tillfrågade vara osäkra på vilket parti de skulle rösta. I april hade andelen osäkra stigit till 19 procent.

Inga av förändringarna för de enskilda partierna är statistiskt säkerställda. Störst förändring jämfört med mars uppvisar moderaterna som tappat två procentenheter.

Mätningen utfördes den 10 –20 april. 1908 personer fick svara på frågan vilket parti de skulle rösta på om det vore val i dag.

Resultatet i procent med skillnaden från förra månaden inom parentes: socialdemokraterna 36,2 (+/–0), vänsterpartiet 6,4 (+0,8), miljöpartiet 5,2 (+0,8), moderaterna 26,2 (–2), folkpartiet 11,5 (+1,3), kristdemokraterna 5,4 (–0,5), centerpartiet 5,3 (–1,4), övriga 3,8 (+1,0).

TT