Ska skriva till offren

Här kan han få avtjäna straffet

NYHETER

Niklas Lindgren kan få avtjäna sitt straff på Skogomeanstalten.

Där finns en speciell behandling av våldtäktsmän.

Där ingår att skriva brev till sina offer.

Om Niklas Lindgren döms till fängelse hamnar han sannolikt på en sluten anstalt med sexualbrottsbehandling. Mycket talar för att det blir Skogome i Göteborg, enligt flera experter Aftonbladet talat med.

- Vår uppgift är framför allt att förhindra återfall, säger psykoterapeut Elisabeth Kwarnmark på Skogome.

Effektiv metod

Där arbetar man enligt den så kallade Rosmetoden som anses vara mycket effektiv. Den är uppbyggd kring fem riskfaktorer för återfall.

Våldtäktsmannens problem med nära relationer och intimitet är centralt.

- Det är antagligen något som finns i Hagamannens problematik eftersom han lyckats dölja allt för familjen. Oftast kompenserar man sin mörka sida genom att vara extremt positiv och vänlig i vardagen, säger Kwarnmark.

Behandlingen syftar till att lära våldtäktsmannen att nära relationer inte behöver ha med sex att göra.

En övning som ingår i behandlingen är att skriva ner fem skäl för "varför vill man ha mig som partner" och sedan fem för "varför vill man inte ha mig som partner". Svaren diskuteras i grupp med andra våldtäktsmän, under ledning av psykologer.

Brev till offren

På Skogome skulle Hagamannen också få bearbeta överfallen utifrån offrets perspektiv.

- Han skulle få skriva brev till sina offer där han tar på sig ansvaret. Sedan svarar man sig själv, som förövare, från offrets perspektiv. Det är väldigt starkt. Det gör man som en hemuppgift och redovisar i gruppen.

-Breven skickas inte till offren - om de inte vill.

Sexfantasier

Terapin sker både individuellt och i grupp. Känsliga ämnen behandlas individuellt.

-Då får man berätta om sina sexuella fantasier, om man gått till prostituerade eller liknande.

Behandlingen, som leds av specialutbildade psykologer, tar cirka fem månader.

- Fördelen med Hagamannen är att han erkänt. Då slipper man den besvärliga processen där man förnekar i början.

Plats högriskgruppen

Innan behandlingen påbörjas görs en riskbedömning av varje intern.

- Hagamannen skulle nog hamna i högriskgruppen eftersom han visat allvarliga aggressionsstörningar vid övergreppen.

Kan Hagamannen bli

botad?

- Jag skulle nog inte använda ordet botas, det är ingen sjukdom. Det är ett stört beteende som kan påverkas. Ja, behandlingen kan absolut lyckas.

Majoriteten är dömda för sexbrott

Övriga slutna anstalter med sexualbrotts- behandling:

Så ska han bli frisk

Läs mer

Tidigare artiklar

Mira Micic, Hans Österman