Experterna: Våldet ett tecken på att han är sjuk

Får Niklas Lindgren fängelse eller rättspsykiatrisk vård?

NYHETER

Ulf Åsgård, psykiater:

- Jag tror på fängelse, av det som har kommit fram hittills att döma.

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt:

- Det är väldigt svårt att säga utifrån den information som finns. Men om han döms till fängelse får han troligen ett långt straff.

Kerstin Koorti, advokat:

- Svårt att säga med den information som finns. Jag känner inte hans personlighet.

Vad talar för att han är frisk?

Ulf Åsgård, psykiater:

- Ingenting tyder ännu på att han lider av en allvarlig psykisk störning i lagens mening.

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt:

- Det kan jag inte svara på.

Kerstin Koorti, advokat:

- Det går inte att säga.

Vad talar för att han är sjuk?

Ulf Åsgård, psykiater:

- Det kan finnas saker i hans liv vi ännu inte vet något om.

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt:

- Det kan jag inte heller ge något svar på.

Kerstin Koorti, advokat:

- Det som talar för att han lider av en allvarlig psykisk störning är brottens karaktär, det extrema våldet och de grova övergreppen är ju ett tydligt tecken.

Var hamnar han sannolikt?

Ulf Åsgård, psykiater:

- Mest troligt är att han placeras på Skogomeanstalten. Där har de särskilda program för sexualbrottslingar.

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt:

- Det är mycket som spelar in. Bostadsort, möjligheter till behandling och straffets längd.

Kerstin Koorti, advokat:

- Döms han till fängelse blir det sannolikt Skogomeanstalten. Där finns de flesta sexualbrottslingarna. Men troligen får han sitta på Kumla, Hall eller Tidaholm i början av straffet.

Vilken form av vård finns att ge på anstalterna?

Ulf Åsgård, psykiater:

- Förutom sexualbrottsprogrammet på Skogome tror jag inte att fängelserna har någon nämnvärd vård att erbjuda.

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt:

- Det vet jag inte.

Kerstin Koorti, advokat:

- Terapi.

Läs mer

Tidigare artiklar

Eric Tagesson