Hjärtsjuk avled under skiftbyte

Ambulanspersonalens arbetstid tog slut - nu får vårdarna hård kritik

NYHETER

Arbetstiden tog slut.

Det var förklaringen till att ambulanspersonalen avbröt akutfärden med en hjärtsjuk man.

Patienten hann aldrig fram till akuten utan avled.

Skandalen inträffade i Dalarna i januari.

Ambulanspersonalen höll så hårt på arbetstiderna att det kan ha kostat en man livet.

Ambulansen kom till mannens bostad efter larm om att han drabbats av svåra bröstsmärtor. Mannen behandlades direkt på plats med flera läkemedel mot hjärtinfarkt inklusive nitroglycerin.

Lastades om

En ansvarig jourläkare beslutade att mannen skulle köras till lasarettet i Falun. Men ambulanspersonalens arbetstid närmade sig sitt slut och man valde därför att köra till Ludvika istället, som låg närmare.

Dessutom tvingades patienten byta ambulans av arbetsmiljöskäl, en omlastning som tog cirka 20 minuter, uppger SR Ekot.

Under tiden försämrades patientens tillstånd hastigt. Han avled vid ankomsten till akuten.

Enligt versamhetschefen vid ambulanssjukvården Anna Maria Wallin har man tillsatt en intern utredning för att klarlägga vad som egentligen hände.

Innan den är klar vill hon inte uttala sig.

Enligt Socialstyrelsen får en ambulanstransport med en hjärtsjuk patient inte avbrytas. Det strider mot det så kallade tjänstedirektivet.

Hård kritik

– När det är en sådan här viktig transport, har vi tyckt att det var väldigt anmärkningsvärt att man gjorde det här bytet, säger Johan Carlsson, tillsynschef på Socialstyrelsen, till Ekot.

Han säger också att alla inblandade nu får hård kritik av Socialstyrelsen.

- Man måste helt enkelt se till att de här rutinerna görs bättre, man måste se till att de följs och att verksamheten organiseras på ett sådant sätt att de kan genomföras.

Landstinget har nu uppmanats att lämna en skriftlig redogörelse för vad som hände den aktuella dagen.

Utredningen har hittills visat att avbrutna ambulanstransporter inte är ovanliga i Dalarna, något Carlsson kallar anmärkningsvärt.

Socialstyrelsen kommer sedan att följa upp och kontrolllera att personalen i fortsättningen följer de regler som redan finns.

Caroline Olsson