Efter 12 år - avtal om ny pension för PTK

700 000 tjänstemän berörs

1 av 2 | Foto: B LINDAHL
Duker.
NYHETER

700000 privattjänstemän har fått ett nytt pensionsavtal.

Efter tolv års långa och segdragna förhandlingar.

Så lång tid tog det för Privattjänstemannakartellen, PTK, och Svenskt Näringsliv att enas om en ny plan för tjänstepensionen ITP.

Båda parter är mycket nöjda med slutresultatet.

PTK-ordföranden Mari-Ann Krantz tror långsiktigt på det nya avtalet. Trots att risken nu delvis flyttats över på individen.

-Med de beräkningar vi gjort kommer pensionerna att bli likvärdiga med det gamla systemet.

Billigare för företagen

Arbetsgivarsidans Jan-Peter Duker, som lett förhandlingarna för Svenskt Näringsliv, är också nöjd. Särskilt som arbetsgivarna räknar med tjugo procents sänkta kostnader.

-Tjänstemännen får en modern pensionsplan och ett mer rättvist system. Arbetsgivarna vet vad avgiften blir samtidigt som kostnaden kommer att minska, säger han.

Tomas Nicolin, vd för livsförsäkringsbolaget Alecta - som förvaltar 300 miljarder kronor av tjänstemännens pensionspengar - ser också möjligheter.

-Vår ambition är att få förtroende att representera ickevalsalternativet i den nya planen. Men för trovärdighetens skull är det viktigt att även kunna erbjuda ett tryggt valbart alternativ.

Berör alla under 28

Det nya avtalet berör i huvudsak de privattjänstemän som ännu inte fyllt 28 år. De får nu placera en del av pengarna själva.

Hälften av pengarna ska placeras i någon form av traditionell försäkring.

Den andra hälften får den enskilde placera i papper han/hon själv väljer.

Det nya avtalet träder i kraft nästa år.

Leif-Åke Josefsson