Folkpartiet vill skicka gamla Gripenplan till Baltikum

NYHETER

Stockholm

Erbjud de baltiska staterna, som inte har något eget flygvapen, att ta över de äldre Gripenplan som Sverige inte behöver.

Det föreslår folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman, sedan överbefälhavaren i det budgetunderlag som han lämnat till regeringen, pläderar för att det svenska flygvapnet minskas till 100 plan. I så fall skulle närmare 70 äldre Gripenplan bli överflödiga. Om ingen köper dem kan de komma att skrotas, vilket kostar mycket pengar.

Bra för Sverige

- De planen skulle lämpa sig väl för att upprätthålla den territoriella integriteten i luftrummet, säger Widman, som inte vill uttala sig om huruvida Estland, Lettland och Litauen, som alla är Nato-medlemmar, skulle köpa eller få planen.

- Bidrar man till att stärka säkerheten i de baltiska länderna ger det också en positiv effekt för svensk säkerhet. Så mot bakgrund av att vi själva inte ser att vi har tillräcklig nytta av dem i dag så bör man vara väldigt frikostig, säger han och erinrar om att Sverige i början på 1990-talet gav de här staterna materiel för att bygga upp egna markstridskrafter.

Inte avvisande

Försvarsminister Leni Björklunds pressekreterare Toni Eriksson har inget svar på frågan om regeringen kan tänka sig att fundera över Allan Widmans idé.

- Det är en fråga som försvarsministern får svara på, säger han.

Däremot är regeringens samarbetspartner miljöpartiet inte avvisande till tanken på att överflödiga Gripenplan hamnar i Baltikum.

- Det kan vara ett intressant alternativ. Men om det blir en gåva får den inte ersätta annat bistånd, säger partiets försvarspolitiske talesman Lars Ångström.

Modernisering

De överflödiga Gripenplanen är av typen A/B. I dag har försvaret 100 sådana. I Försvarsmaktens budgetunderlag föreslår ÖB Håkan Syrén att 31 av dessa äldre plan moderniseras till version C/D. Då skulle Sverige totalt få 100 fullt moderna och Nato-anpassade plan och enligt ÖB skulle Gripenflottan då kunna vara operativ till år 2040.

För att kontinuerligt kunna modernisera och anpassa Gripenplanen internationellt beslutade regeringen i december att Sverige via Saab ska delta i Neuronprojektet. Det är ett sameuropeiskt projekt. Ett mycket avancerat obemannat stridsflygplan ska konstrueras för tre miljarder kronor. Franska Dassault är ledande, Sverige och Saab ska stå för 25 procent.

Neuron ska kunna flyga och agera självständigt, som konkurrent till amerikanska obemannade plan som redan finns.

Leif Svensson/TT