Ja till sprututbyte för narkomaner

Beslut i riksdagen: Landstingen får avgöra själva

NYHETER

Efter tjugo år av politisk träta sade riksdagen på onsdagen ja till sprututbyte för narkomaner.

Landstingen får själva avgöra om de vill införa det eller ej.

Det första försöket med sprututbyten för grava intravenösa narkomaner inleddes i november 1986 i Lund, och följdes året därpå av Malmö. Syftet var att hindra smittspridning av hiv och gulsot.

Försöken har pågått år efter år medan politikerna har varit oense om det är bra eller dåligt att narkomanerna ska kunna få tillgång till rena sprutor och kanyler. Partierna har varit djupt splittrade internt men på onsdagen var det bara moderaterna och kristdemokraterna som argumenterade emot.

Noll i Malmö

Beslutet fattades med stöd av 192 röster. 86 röstade nej eller avstod från att rösta. Även inom ja-partierna fanns enskilda ledamöter som avstod från att rösta eller som gick emot partilinjen.

- Det är en svår fråga. Men det är dags att lagreglera en verksamhet som funnits i 20 år, sade folkhälsominister Morgan Johansson i debatten som föregick beslutet.

Han underströk att det inte blir fritt fram. Varje landsting får själv fatta beslut om det vill införa program med utbyte av sprutor och kanyler.

- Men utbytet ska kopplas till en fungerande vårdkedja, sade han.

Johansson hänvisade till statistik som visar att antalet hiv-smittade narkomaner varit noll under många år i Malmö och Lund medan antalet hivsmittade narkomaner i Stockholm var 14 förra året och 13 året dessförinnan.

Fel signal

- Mönstret upprepas år efter år. De flesta smittade finns i Stockholm. Nollan som finns i Skåne är faktisk eftersom de som deltar testas. Mörkertalen finns i till exempel Stockholm och Västra Götaland, sade han.

Men Cecilia Magnusson (m) slog fast att ingen vet om sprututbytena fungerar.

- Det finns inga vetenskapliga belägg för att det stoppar eller hindrar hiv-smitta, sade hon. Vi vet inte om de upptäckta har smittats i Stockholm eller Lund.

Moderaterna och kristdemokraterna anser att det inte går ihop att föreslå en verksamhet som underlättar ett användande av narkotika, vilket är förbjudet. Det är hyckleri, anser moderaterna. Det ger fel signal, menar kristdemokraterna.

Fakta/ Sprututbyte

Lillemor Idling/TT