Sverige backar ur militär övning på grund av Israel

130 man och sex flygplan får stanna på F17

NYHETER

Svensk militär ska inte samöva inför fredsbevarande insatser om Israel deltar.

Därför tvingades flygvapeninspektör Jan Andersson i tisdags att avblåsa alla förberedelser inför en övning i Italien om två veckor, trots att regeringen redan har gett sitt tillstånd.

Därmed blir 130 man och sex flygplan kvar på F 17-flottiljen i Blekinge. Där har de planerat övningen i åtta månader.

- Jag konstaterar att vi anmälde en förändring om deltagarländer och därefter har inte jag känt att vi haft stöd för att delta i övningen, säger Jan Andersson om sina kontakter med regeringskansliet. De resulterade i att han beordrade sina soldater att stanna hemma.

Den förändring "av väsentlig karaktär" som han meddelade regeringen var att Israel skulle delta i flygövningen Spring Flag. Vem och på vilken nivå och inom vilket departement som därefter drog bort stödet för honom vill han inte säga.

Israel nämns inte

Och under större delen av onsdagen ville ingen ansvarig på vare sig utrikes- eller försvarsdepartementet säga varför Sverige inte deltar i den övning som hålls inom ramen för Partnerskap för fred (PfP), som är ett samarbete mellan Nato och 20 stater, bland dem Ryssland.

Först sent på eftermiddagen kom ett pressmeddelande från försvarsminister Leni Björklund. Men där nämns inte Israel vid namn.

"I ett sent skede fick Försvarsmakten besked om att en stat som inte tillhör PfP-kretsen, som Sverige inte sedan tidigare har ett bilateralt militärt samarbete med och som inte deltar i internationella fredsbevarande insatser skulle delta i flygövningen. Försvarsmakten anmälde denna förändring till Regeringskansliet och fick underhandsbesked av Regeringskansliet att utgångspunkten för övningen därmed förändrats och att ett svenskt deltagande inte längre sågs som lämpligt", skriver Björklund.

Slogs fast av UD

Men redan på tisdagskvällen, innan utrikesdepartementet försökte bolla över hela frågan till försvarsdepartementet, sade Christian Karlsson vid UD:s presstjänst till Radio Blekinge:

- Målet med den här övningen är ju att samöva för att samverka vid internationella fredsbevarande operationer. Och vår analys av situationen i dagsläget är att ett israeliskt deltagande i denna typ av fredsbevarande insatser inte ter sig sannolikt, givet det politiska läget i Mellanöstern.

Leif Svensson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM