EU-kommissionen vill ha hårdare straff för piratkopior

Fängelse minst fyra år och tre miljoner i böter

NYHETER

Bryssel

EU-kommissionen föreslår att förfalskning av varor och piratkopiering ska ses som grova brott och straffas med fängelse och böter på minst 100 000 euro.

Är det brott begångna inom ramen för en kriminell organisation, eller om förfalskningen av en vara eller en produkt innebär risk för hälsa och säkerhet, ska fängelse i minst fyra år utdömas och böter på minst 300 000 euro, närmare tre miljoner kronor.

Förslaget från kommissionen har formen av ett direktiv, vilket innebär att medlemsländerna blir skyldiga att genomföra det i lagstiftningen hemma. Gör de inte det, eller om de gör det på fel sätt, kan EU-kommissionen ytterst dra landet inför EU:s domstol.

Att EU-kommissionen ger sig in på, som i det här fallet, straffrättens område i medlemsländerna är känsligt. Sådana frågor har ansetts vara medlemsländernas eget ansvar och förutsättningen för gemensamma straffsatser tidigare har varit att alla är överens om det.

Men kommissionen anser att ett beslut i EU:s domstol i september förra året innebär att den kan lägga förslag om likvärdiga straff för brott, för att reglerna ska bli effektiva.

Direktivet ska, vill kommissionen, täcka alla former av varumärkesintrång eller piratkopiering.

Kommissionen hävdar att de hårda tagen är nödvändiga för att komma åt kriminella organisationer som ger sig in mer och mer på området eftersom det än så länge inte är lika känsligt som narkotika- eller människohandel. Dessutom finns det stora vinster att göra.

Lars Larsson/TT