Allt färre manliga lärare

De flesta nyutexaminerade är kvinnor

NYHETER

Allt färre killar väljer att skaffa lärarutbildning.

Det visar siffror från Statistiska cetralbyrån.

Andelen män bland nyutexaminerade lärare minskar.

I dag är en tredjedel av alla lärare mellan 55 och 64 år män, men bland unga lärare mellan 25 och 34 år är bara var femte man.

När den äldre generationen går i pension förväntas således kvinnodominansen öka.

Kvinnliga lärare dominerar redan stort i ämnen som rör hälsa, sjukvård och socialomsorg. Där är 87 procent av de äldre lärarna kvinnor och 82 procent av de yngre.

Fler tekniktjejer

Inom ämnena teknik och tillverkning dominerar däremot manliga lärare starkt. Det är dock något större andel tjejer bland de yngre lärarna.

I den äldre generationen är 90 procent av tekniklärarna män, i den yngre gruppen är ”bara” 86 procent män.

Karin Abrahamsson ([email protected])