Svensk ambassadör uppkallad till Israels UD

Kritik mot svenska avhoppet från internationell flygövning

NYHETER

Israels regering kritiserar Sverige sedan det svenska flygvapnet måste avstå en internationell flygövning på grund av att Israel deltar. På torsdagen kallades den svenska ambassadören Robert Rydberg upp till israeliska UD.

Statsminister Göran Persson tycker att en del av kritiken är kränkande.

- De uttryckte sig kritiskt mot det beslut som de uppfattade som riktat mot Israel, som ett underkännande av Israel som ett land som vill ha fred och samarbete med omvärlden, säger Rydberg till TT.

- Jag förklarade den svenska positionen i enlighet med de uttalanden som gjorts av regeringsföreträdare i Sverige, fortsätter han.

TT: Är det här att betrakta som en protest på diplomatspråk?

- Det är klart att det är en markering av oro från israelisk sida som jag då försökte besvara på samma sätt som svenska företrädare gjort i Stockholm.

"Hårda ord"

Också israeliska ambassaden i Stockholm uttalade förvåning över att Sverige inte deltar i en fredsbevarande övning på grund av att Israel deltar.

"Vi ser onekligen ett samband mellan dessa två händelser och finner Sveriges ställningstagande till dem oroväckande", heter det i uttalandet.

Göran Persson håller inte med israelerna om att Sverige nu inte kan delta i fredsfrämjande verksamhet i Mellanöstern.

- Det är deras bedömning och ibland så är det lite väl hårda ord och snabba markeringar. Jag tror att också de förstår vad vi menar när vi har gått igenom det här, säger han.

- Vi är försiktiga att gå in i övningar med länder som vi sedan inte ska samarbeta med i internationella uppdrag under ett FN- eller EU-mandat. Det är principen, det är vår utgångspunkt, det är vår historia. Israelerna har en annan, mer krigisk historia, vilket jag i och för sig kan beklaga, säger Persson.

Även Mongoliet

Försvarsminister Leni Björklund sade i ett pressmeddelande i onsdags, utan att nämna Israel vid namn, att landet inte är med i samarbetet Partnerskap för fred (PFF), där Nato och 20 stater ingår, och som arrangerar övningen.

Men den 20 juli-4 augusti deltar flygvapnet med flera Gripenplan i en internationell övning i USA, där Mongoliet - som inte heller är en PFF-stat - deltar.

Palestinagrupperna i Sverige anser att beslutet om övningen "kan tyda på en omprövning av Sveriges undermåliga utrikespolitik".

Utrikesminister Jan Eliasson säger till TT att Sverige gjort en praktisk bedömning av sitt övningsbehov.

- Det finns ingen anledning att dramatisera detta, det har ingenting att göra med våra relationer till Israel som vi vill värna om och främja.

Koppling till Hamas

Robert Rydberg möttes också av kopplingar till de Hamaspersoner som fått visum för att besöka Sverige i nästa månad. Även israeliska ambassaden i Stockholm tog upp saken.

- Det är djupt felaktigt och kränkande, säger Persson och betonar att enskilda personer har rätt att resa och söka visum, även om de tillhör en av FN och EU terroriststämplad organisation, men att det inte betyder att svenska regeringen tänker träffa dem.

De borgerliga partierna ser i ett uttalande den stoppade övningen "som ytterligare ett exempel på att regeringen låter sig styras av kommunister och försvarskritiker".

TT