Vattenfall ger garanti om lägsta pris på el

Lanserar treårigt elavtal med bytesrätt

NYHETER

Statliga Vattenfall gjorde ett nytt rekordresultat det första kvartalet i år.

Företaget kommer också att lansera ett nytt treårigt elavtal med bytesrätt där kunderna garanteras marknadens lägsta pris vid teckningstillfället.

Det nya avtalet ska lanseras före midsommar.

- De som tecknar ett treårsavtal kommer att få marknadens lägsta pris. Kortsiktigt räknar vi inte med att tjäna pengar på det här utan det är en investering i marknaden, säger Vattenfalls vd och koncernchef Lars G Josefsson.

Marknadsledande

- Det här är ett led i vår strävan att vara ledande på marknaden. Vår ambition är att fördubbla vår marknadsandel från dagens runt 600 000 privatkunder till mellan 1,2 till 1,3 miljoner kunder under de närmaste åren.

TT: Men varför bara treårsavtal? Alla kunder vill väl inte binda upp sig på tre år?

- Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer och vill att kunderna inte varje dag ska behöva fundera om de har rätt avtal eller inte. Man ska känna sig trygg med att ha avtal med Vattenfall, säger Lars G Josefsson.

Prispressare

Flera ministrar har den senaste tiden talat om att ägaren staten vill utnyttja Vattenfall offensivt och att företaget ska agera prispressare på elmarknaden. Statsminister Göran Persson tycker att Vattenfalls erbjudande om lägsta pris är ett steg åt rätt håll. Men han är inte helt nöjd:

- Jag tycker att Vattenfall kan göra mycket mer och Vattenfall kommer också från ägarens sida att uppmanas att göra mycket mer. Men det är ju bra att de har reagerat på detta sätt åtminstone, det är ett första konstruktivt gensvar på den här diskussionen, säger Göran Persson.

Näringsminister Thomas Östros är också positiv till Vattenfalls initiativ men säger till TT att det återstår att se om det räcker.

"För låga priser"

Lars G Josefsson kan inte säga vad Vattenfall ska göra mer för att leva upp till kraven att vara prispressare:

- Vi är ju väldigt konkurrenskraftiga. Det finns en spridd missuppfattning att Vattenfall skulle ha högre pris än många mindre företag men det är inte sant.

- Det finns också företag i vår bransch som i dag klagar på att Vattenfall har för låga priser. Vi kan bara i handling visa vad vi gör, säger Josefsson om kraven från ägaren staten.

Rekordstart på året

Året har annars startat lysande för Vattenfall. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 37 procent till drygt 12,4 miljarder kronor jämfört med första kvartalet förra året. Nettomsättningen steg med 15 procent till drygt 40,4 miljarder kronor.

- Huvudanledningen till resultatet är att vi producerat mer el och värme. Våra kraftverk har gått som urverk, säger Lars G Josefsson.

Även de höga elpriserna i Tyskland och Norden har bidragit. På den nordiska marknaden fick företaget under det första kvartalet ut ett elpris som i snitt låg 20 procent över vad man fick ut första kvartalet förra året.

Den tyska verksamheten svarar för nästan två tredjedelar av resultatökningen och för cirka hälften av det totala rörelseresultatet.

- Procentuellt har dock ökningen av resultatet varit snabbast i Polen, säger Lars G Josefsson.

Nils Odén/TT